SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 24. Petak, 3. srpnja 2009.
GRAD NOVI VINODOLSKI
12

36.

Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« Republike Hrvatske broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 19. i 26. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 24/01, 18/03, 23/05, 7/06 i 8/08) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski je na 2. sjednici održanoj dana 23. lipnja 2009. godine donijelo sljedeću

ODLUKU
o određivanju naknade troškova za rad članova Gradskog
vijeća, članova radnih tijela Gradskog vijeća i
gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika te osoba
izabranih na određene dužnosti

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se naknada troškova za rad članova Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski, članova radnih tijela Gradskog vijeća i Grad, predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski, zamjenika gradonačelnika i predsjednika Vijeća mjesnih odbora.

Članak 2.

Naknada iz članka 1. ove Odluke utvrđuje se kako slijedi:

- član Gradskog vijeća ima pravo na netto mjesečnu naknadu u iznosu od 800,00 kn,

- predsjednik Gradskog vijeća ima pravo na netto mjesečnu naknadu u iznosu od 3.500,00 kn,

- potpredsjednik Gradskog vijeća ima pravo na netto mjesečnu naknadu u iznosu od 1.500,00 kn,

- zamjenik gradonačelnika ima pravo na netto mjesečnu naknadu u iznosu od 3.500,00 kn,

- predsjednik Vijeća mjesnog odbora ima pravo na netto mjesečnu naknadu u iznosu od 275,00 kn.

Članak 3.

Član radnog tijela Gradskog vijeća ili radnog tijela gradonačelnika ima pravo na netto naknadu u iznosu od 140,00 kn, po svakoj održanoj sjednici radnog tijela kojoj je nazočan.

Članak 4.

Osobama iz članka 1. ove Odluke nadoknađuju se troškovi prijevoza u visini autobusne karte za dolazak na sjednice Gradskog vijeća i radnih tijela, te im pripada pravo na dnevnicu za službena putovanja u zemlji i inozemstvu, kao i naknada troškova boravka na službenom putu, sukladno posebnom propisu kojim se uređuje porez na dohodak.

Članak 5.

Predsjednik Gradskog vijeća, potpredsjednici Gradskog vijeća i zamjenik gradonačelnika, a koji su istovremeno i članovi radnih tijela, ostvaruju pravo na naknadu samo po osnovu članka 2. i članka 4. ove Odluke.

Članak 6.

Sredstva za isplatu naknada po ovoj Odluci osiguravaju se u Proračunu Grada Novog Vinodolskog.

Članak 7.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju naknade troškova za rad članova Gradskog vijeća, članova radnih tijela Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva te osoba izabranih na određene dužnosti (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 32/ 02 i 28/05).

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 080-01/09-01/4

Ur. broj: 2107/02-01-09-1

Novi Vinodolski, 24. lipnja 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Gradskog vijeća
Neven Pavelić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=618&mjesto=51250&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr