SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 4. Petak, 21. veljače 2003.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 HTML

2.

Na temelju članka 12. stavak 5. Pravilnika o procjeni utjecaja na okoliš (»Narodne novine« broj 59/00) i članka 28. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na sjednici 20. veljače 2003., godine donijela je

ODLUKU
o određivanju predstavnika Primorsko-goranske županije u komisije za ocjenu studija utjecaja na okoliš

Članak 1.

Kao predstavnici Primorsko-goranske županije u komisije za ocjenu studija utjecaja na okoliš određuju se:

1. dr. sc. Ana Alebić-Juretić,

2. Milvana Arko-Pijevac,

3. dr. sc. Čedomir Benac,

4. mr. sc. Ivo Brozović,

5. mr. sc. Jelena Čanik,

6. dr. sc. Mladen Črnjar,

7. mr. sc. Višnja Hinić,

8. mr. sc. Nada Matković,

9. Marko Randić,

10. Rajka Štajduhar,

11. mr. sc. Koraljka Vahtar-Jurković,

12. dr. sc. Damir Zec.

Članak 2.

Ovlašćuje se župan Primorsko-goranske županije da iz reda osoba iz članka 1. ove Odluke određuje predstavnike Primorsko-goranske županije u komisije za ocjenu studija utjecaja na okoliš za zahvate na području Primorsko-goranske županije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/03-02/3

Ur. broj: 2170/01-92-01-03/3

Rijeka, 20. veljače 2003.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
dr. sc. Miljenko Dorić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=20&mjesto=00001&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr