SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 4. Petak, 21. veljače 2003.
GRAD OPATIJA
3B2 HTML

15.

Na temelju članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01) Gradsko vijeće Grada Opatije na sjednici održanoj 20. veljače 2003. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama Odluke o izboru članova vijeća
mjesnih odbora

Članak 1.

U Odluci o izboru članova Vijeća mjesnih odbora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/02) mijenja se članak 13. stavak 3. koji glasi:

»Potpisi birača se prikupljaju na propisanom obrascu u koji se unosi ime i prezime i adresa za svakog potpisanog predlagatelja.«

Članak 2.

U članku 15. stavku 1. mijenja se i glasi:

»U prijedlogu liste obavezno se navodi ime i prezime, nacionalnost i adresa za svakog predloženog kandidata.«

U istom članku u stavku 2. prva rečenica mijenja se i glasi:

»Uz listu se dostavlja izjava svakog kandidata o prihvaćanju kandidature.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/02-01/19

Ur. br. 2156/01-01-03-2

Opatija, 20. veljače 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća

Bruno Starčić, dipl. ing., v. r.


Provjerom izvornika i objavljenog teksta Odluke o osnivanju istražnog povjerenstva za ispitivanje prodaje i izgradnje objekata na području Grada Opatije objavljene u »Službenim novinama« broj 28/02 od 16. prosinca 2002. godine uočena je greška te se objavljuje

ISPRAVAK
Odluke o osnivanju istražnog povjerenstva
za ispitivanje prodaje i izgradnje objekata
na području Grada Opatije

U članku 1. Odluke o osnivanju istražnog povjerenstva za ispitivanje prodaje i izgradnje objekata na području Grada Opatije riječi »1. studeni 2003.« pravilno glase: »1. studenoga 2002.«.

Klasa: 023-01/02-01/07

Ur. broj: 2156/01-04-03-2

Opatija, 19. veljače 2003.

Predstojnik Ureda

Helena Masarić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=20&mjesto=10006&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr