SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 4. Petak, 21. veljače 2003.
GRAD OPATIJA
3B2 HTML

14.

Na temelju članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01) Gradsko vijeće Grada Opatije na sjednici održanoj 20. veljače 2003. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama Odluke o financiranju
političkih stranaka

Članak 1.

U Odluci o financiranju političkih stranaka (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/00) u članku 3. stavak 1. briše se i dodaju se dva nova stavka koji glase:

»Naknada koja se isplaćuje političkim strankama promjenom stranačke pripadnosti vijećnika tijekom trajanja mandata pripada onoj stranci u koju je prešao vijećnik.

Naknada iz stavka 1. ovog članka isplaćuje se na temelju pisane izjave vijećnika o promjeni političke stranke i potvrde političke stranke o pripadnosti vijećnika novoj stranci koje se dostavljaju predsjedniku Gradskog vijeća. Na određivanje dana dostave pisane izjave shodno se primjenjuju pravila o dostavi propisana Zakonom o općem upravnom postupku.«

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/00-01/11

Ur. broj: 2156/01-01-03-2

Opatija, 20. veljače 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća

Bruno Starčić, dipl. ing., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=20&mjesto=10006&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr