SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 4. Petak, 21. veljače 2003.
GRAD OPATIJA
3B2 HTML

13.

Na temelju članka 6. stavka 2. Zakona o zakupu poslovnog prostora (»Narodne novine« broj 91/96 i 124/97) i članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 20. veljače 2003. godine donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o poslovnom prostoru
u vlasništvu Grada Opatije

Članak 1.

Stavak 1. točke 4. članka 8. Odluke o poslovnom prostoru u vlasništvu Grada Opatije (»Službene novine« PGŽ broj 6/ 02 i 15/02) mijenja se i glasi:

»Obvezu ponuđača da da izjavu da će najkasnije na dan potpisa ugovora o zakupu predati Gradu Opatija garanciju poslovne banke na iznos 12-o mjesečne zakupnine (izjava mora biti popraćena pismom namjere poslovne banke da će u slučaju da ponuđač bude izabran kao najpovoljniji ponuđač istom izdati neopozivu garanciju u visini 12-o mjesečne zakupnine, kao instrument osiguranja plaćanja za pravovremeno plaćanje zakupnine i troškova redovnog održavanja, utroška električne energije, vode, komunalne naknade i ostalih usluga i naknada za korištenje uređaja i zajedničkih dijelova zgrade. Garancija mora biti važeća za razdoblje od godine dana, a zakupac će se prilikom potpisa ugovora o zakupu obvezati dostaviti izjavu o produženju garancije, prije njenog isteka, za svaku sljedeću godinu dok ugovor o zakupu traje).

Članak 2.

U stavku 2. članka 42. Odluke o poslovnom prostoru u vlasništvu Grada Opatije iza točke 3. dodaju se točke 3.a i 3.b koje glase:

»3.a pravnoj osobi koju je osnovao dosadašnji zakupnik nad kojim je otvoren stečajni postupak pod uvjetom da:

- preuzme sve zaposlenike zakupnika,

- da podmiri Gradu Opatiji sva dospjela potraživanja nastala nakon otvaranja stečajnog postupka do stupanja u prava i obveze zakupnika,

- nastavi obavljati ugovorenu djelatnost,

- dostavi dokaz o registraciji trgovačkog društva (rješenje nadležnog trgovačkog suda).

3.b pravnoj osobi po odabiru dosadašnjeg zakupnika nad kojim je otvoren stečajni postupak pod uvjetom da:

- preuzme sve zaposlenike zakupnika,

- podmiri Gradu Opatiji sva dospjela potraživanja nastala nakon otvaranja stečajnog postupka do stupanja u prava i obveze zakupnika,

- nastavi obavljati ugovorenu djelatnost.«

Članak 3.

U članku 43. Odluke o poslovnom prostoru u vlasništvu Grada Opatije iza točke 2. dodaje se točka 3. i glasi:

»pravnoj osobi koju je osnovao dosadašnji zakupnik nad kojim je otvoren stečajni postupak pod uvjetom da:

- preuzme sve zaposlenike zakupnika,

- podmiri Gradu Opatiji sva dospjela potraživanja nastala nakon otvaranja stečajnog postupka do stupanja u prava i obveze zakupnika,

- nastavi obavljati ugovorenu djelatnost,

- dostavi dokaz o registraciji trgovačkog društva (rješenje nadležnog trgovačkog suda).«

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka će se objaviti u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/02-01/12

Ur.broj: 2156/01-01-03-2

Opatija, 20. veljače 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća

Bruno Starčić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=20&mjesto=10006&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr