SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 4. Petak, 13. veljače 2009.
GRAD VRBOVSKO
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

1.

Na temelju članka 10. stavka 2. zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08) gradonačelnik Grada Vrbovskog, donosi

PLAN PRIJMA
u službu Jedinstvenog upravnog odjela
Grada Vrbovskog za 2009. godinu

I.

Ovim Planom prijma u službu utvrđuje se prijam službenika i namještenika u Jedinstveni upravni odjel Grada Vrbovskog u 2009. godini.

II.

Plan prijma u službu u Jedinstveni upravi odjel Grada Vrbovskog sadrži:

- stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u jedinstvenom upravnom odjelu Grada Vrbovskog,

- potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme.

III.

U Jedinstvenom upravnom odjelu na dan 1. siječnja 2009. godine zaposleno je:

- 12 službenika na neodređeno vrijeme

- 3 namještenika na neodređeno vrijeme

- 11 namještenika na određeno vrijeme.

IV.

U Jedinstvenom upravnom odjelu temeljem planiranih sredstava u Proračunu Grada Vrbovskog za 2009. godinu, planira se popuniti potreban broj službenika odnosno namještenika na neodređeno vrijeme i to:

- 1 službenik visoke stručne spreme.

Do sklapanja ugovora sa OŠ Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko o načinu upravljanja i održavanja školske sportske dvorane na određeno vrijeme planira se primiti

- 1 namještenik niže stručne spreme

- 1 namještenik III. odnosno IV. stupnja stručne spreme.

V.

Na temelju ovog Plana slobodna radna mjesta popunjavaju se putem javnog natječaja, oglasa ili premještajem.

VI.

Plan prijma u službu objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

VII.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 112-01/09-01-1

Ur. broj: 2193-01-02/09-1

Vrbovsko, 15. siječnja 2009.

Gradonačelnik
Anton Mance, prof., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=598&mjesto=51326&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr