SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 4. Petak, 13. veljače 2009.
GRAD RAB
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

2.

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08), na prijedlog rukovoditelja tijela Gradske uprave, Gradonačelnik Grada Raba donio je dana 19. siječnja 2009. godine sljedeći

PLAN
prijma u službu u Grad Rab za 2009. godinu

I.

Plan prijma u službu donosi se za tijela Gradske uprave za 2009. godinu.

II.

Broj sistematiziranih radnih mjesta, stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme te potreban broj vježbenika na određeno vrijeme za tijela Gradske uprave utvrđuje se u tablici koja je sastavni dio ovog Plana.

III.

Gradonačelnik može izmijeniti ili dopuniti ovaj Plan na obrazloženi zahtjev rukovoditelja upravnog tijela.

IV.

Plan prijma u službu za 2009. godinu objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 080-01/09-01/01

Ur. broj: 2169-01-01-09-01

Rab, 19. siječnja 2009.

Gradonačelnik
Željko Barčić prof., v.r.

PLAN PRIJMA U SLUŽBU ZA 2009. GODINU

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Plan prijma u službu u Grad Rab za 2009.  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=598&mjesto=51280&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr