SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 4. Petak, 13. veljače 2009.
GRAD DELNICE
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

3.

Gradsko poglavarstvo Grada Delnica, na temelju članka 48. i 53. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05 i 109/ 07) i članka 43. Statuta Grada Delnica (»Službene novine PGŽ« broj 09/06 - pročišćeni tekst, 29/07, 33/07 i 16/08) i članka 11. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnog tijela Grada Delnica (»Službene novine PGŽ« broj 27/06 i 39/ 06), na današnjoj sjednici donijelo je

ODLUKU
o uredovnim danima Jedinstvenog upravnog
Odjela Grada Delnica

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se tjedno i dnevno radno vrijeme, raspored uredovnih dana tijekom tjedna, kao i vrijeme trajanja uredovnog radnog vremena za prijam stranaka u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Delnica (u daljnjem tekstu: Odjel).

Članak 2.

Tjedno radno vrijeme Odjela raspoređuje se na pet radnih dana, od ponedjeljka do petka i iznosi ukupno 40 radnih sati.

Članak 3.

Dnevno radno vrijeme Odjela iznosi osmosatno radno vrijeme i u pravilu započinje u 7,00, a završava u 15,00 sati.

Članak 4.

Gradonačelnik po službenoj dužnosti ili na prijedlog Pročelnika, ovisno o izuzetnim potrebama službe odnosno o drugim izuzetnim prilikama (npr. vremenske prilike i sl.) privremeno i to najduže za razdoblje 10 radnih dana, može odrediti početak redovitog radnog vremena poslije 7,00 sati, ali ne kasnije od 9,00 sati.

Članak 5.

Dnevni odmor u tijeku rada traje 30 minuta i u pravilu započinje u 11,00 sati, a završava u 11,30 sati.

Dnevni odmor ne može se odrediti na početku ili na kraju radnog vremena.

Članak 6.

Uredovno radno vrijeme Odjela za rad sa strankama je utorkom i četvrtkom u vremenu od 8,00 sati do 13,00 sati te petkom od 8,00 do 11,00.

Uredovno radno vrijeme pisarnice, osim ukoliko nije nekim aktom drukčije određeno, svakim je radnim danom u vremenu od 8,00 sati do 13,30 sati

Ukoliko se radi o pitanjima odnosno o interesima od neposredne važnosti za Grad Delnice, Gradonačelnik, Pročelnik Odjela odnosno ostali službenici Odjela stranku mogu primiti i izvan uredovnog radnog vremena propisanog stavkom 1. ovog članka.

Članak 7.

Uredovno vrijeme Gradonačelnika i ostalih dužnosnika Grada određuju isti sukladno svojim dnevnim odnosno tjednim radnim obvezama.

Članak 8.

Radi pravodobne i potpune informiranosti javnosti i građana, ovaj će Odjel pravovremeno, putem sredstava javnog priopćavanja te oglašavanjem na oglasnoj ploči Grada Delnica obavijestiti javnost o radnom vremenu odnosno o uredovnim danima Odjela i ostalih osoba navedenih ovom Odlukom.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 113-01/06-01/02

Ur. broj: 2112-01-04-04/01-09-02

Delnice, 5. veljače 2009.

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA DELNICA

Predsjednik
Marijan Pleše, dipl. ing. šum., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=598&mjesto=51300&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr