SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 4. Petak, 13. veljače 2009.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

4.

Na temelju članka 387. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima (»Narodne novine« broj 111/93, 34/99 - vjerodostojno tumačenje, 52/00, 118/03 i 107/07), članka 35. stavak 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05 i 109/07), Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava br. IEE/07/Agencije/405/ S12.499067 Primorsko-goranska u okviru Programa »Inteligentna energija u Europi« i članka 28. stavak 1. točka 14. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 22/01, 10/06, 16/06 - pročišćeni tekst, 35/07, 43/07 i 27/08), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na sjednici održanoj 12. veljače 2009. godine donijela je

ODLUKU
o osnivanju trgovačkog društva Rea Kvarner,
Regionalna energetska agencija Primorsko-goranske
županije d.o.o. Rijeka

Članak 1.

Osniva se trgovačko društvo Rea Kvarner, Regionalna energetska agencija Primorsko-goranske županije d.o.o., skraćenog naziva REA KVARNER d.o.o. sa sjedištem u Rijeci, (Milutina Barača 19) kao stručna služba Primorsko-goranske županije za energetske poslove i koordinator provedbe Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za osnivanje regionalne energetske agencije u okviru europskog programa »Inteligentna energija u Europi«.

Prava i dužnosti Županije kao osnivača i jedinog člana Društva do 17. svibnja 2009. godine obavlja Županijsko poglavarstvo Primorsko-goranske županije, a nakon toga župan Primorsko-goranske županije.

Članak 2.

Ukupno troškovi aktivnosti procijenjeni su na 345.205,00 EUR za trogodišnje razdoblje.

Bespovratna sredstva za rad novoosnovanog trgovačkog društva iz članka 1. ove Odluke, za prve tri godine rada, osigurana su u iznosu od 250.000,00 EUR (72,42%) od strane Izvršne agencije za kompetitivnost i inovaciju koja djeluje sukladno ovlastima koje joj je prenijela Komisija Europskih zajednica (»Europska komisija«).

Primorsko-goranska županija osigurat će u svojim proračunima za razdoblje od 1. siječnja 2009. do 31. prosinca 2011. godine iznos od najmanje 95.205,00 EUR (27,58%). Nakon 1. siječnja 2012. godine sredstva za rad trgovačkog društva osigurat će se iz Proračuna Primorsko-goranske županije i iz drugih izvora.

Članak 3.

Sastavni dio ove Odluke je Izjava o osnivanju trgovačkog društva Rea Kvarner, Regionalna energetska agencija Primorsko-goranske županije d.o.o. Rijeka koju u ime osnivača potpisuje župan Primorsko-goranske županije.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/09-02/2

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-9-3

Rijeka, 12. veljače 2009.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=598&mjesto=00001&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr