SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 2. Ponedjeljak, 26. siječnja 2009.
OPĆINA OMIŠALJ
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

1.

Na temelju članka 15. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/01, 7/ 02 i 12/06), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 15. siječnja 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o javnim priznanjima
Općine Omišalj

Članak 1.

U Odluci o javnim priznanjima Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/06), u članku 3. stavku 2. riječi: »dvije godine« zamjenjuju se riječima: »četiri godine«.

Članak 2.

Iza članka 29. dodaje se novi članak 29.a) koji glasi:

»Iznimno od odredbe članka 3. stavka 2. ove Odluke, mandat predsjednika i članova Odbora za javna priznanja koji će se imenovati u 2009. godini traje do imenovanja radnih tijela Općinskog vijeća nakon narednih izbora članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/08-01/9

Ur. broj: 2142-06-08-01-3

Omišalj, 15. siječnja 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=596&mjesto=51513&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr