SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 2. Ponedjeljak, 26. siječnja 2009.
OPĆINA LOKVE
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

2.

Na temelju članka 3., 4., 6., 7. i 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04), Odluke o načinu obavljanja komunalne djelatnosti (»Službene novine PGŽ« broj 14/ 06), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/06 i 129/05) i članka 18. Statuta Općine Lokve (»Službene novine PGŽ« broj 37/05 i 33/07), Općinsko vijeće Općine Lokve, na 29. sjednici od 21. listopada 2008. donijelo je

ODLUKU
o povjeravanju komunalnih poslova na području
Općine Lokve

Članak 1.

Komunalnom društvu »Lokvarka« d.o.o. iz Lokava, Šetalište Golubinjak 6, povjeravaju se sljedeći komunalni poslovi i to:

1. Zimsko čišćenje i održavanje nerazvrstanih cesta i prometne signalizacije,

2. Održavanje groblja i krematorija što podrazumijeva i obavljanje pogrebnih usluga, te održavanje spomenika i zelenih površina,

3. Čišćenje i održavanje slivnika i drugih objekata oborinske odvodnje,

4. Održavanje javnih površina.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 363-01/08-01/01

Ur. broj: 2112-02/1-08-1

Lokve, 21. listopada 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE

Predsjednik
Dragan Hrvat, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=596&mjesto=51316&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr