SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 2. Ponedjeljak, 26. siječnja 2009.
GRAD BAKAR
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

1.

Na temelju članka 5. stavka 1. Uredbe o postupku davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04 i 63/08) i članka 64. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 54/06 i 10/07) Gradsko poglavarstvo Grada Bakra, na 131. sjednici održanoj 11. prosinca 2008. godine donijelo je

PLAN
upravljanja pomorskim dobrom na području
Grada Bakra za 2009. godinu

Članak 1.

Ovim se Planom utvrđuje redovno upravljanje pomorskim dobrom, sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom, te popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobru koje se mogu obavljati na području Grada Bakra (u daljnjem tekstu: Grad), te mikrolokacije za obavljanje istih djelatnosti u 2009. godini.

Članak 2.

U 2009. godini planiraju se izvesti sljedeći radovi na održavanju pomorskog dobra:

1. Uređenje Žala ribara 1.200.000,00 kn

2. Naknada za Vijeće za davanje

koncesijskog odobrenja 2.000,00 kn


UKUPNO: 1.202.000,00 kn

Članak 3.

Sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom jesu sredstva prikupljena od naknade za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti utvrđenih u članku 4. ovog Plana.

Ukupna sredstva iz stavka 1. ovog članka procjenjuju se u iznosu od 10.000,00 kuna, dok će se ostatak iznosa od 1.192.000,00 kuna osigurati iz sredstava naknade za koncesiju pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - industrijske luke Bakar i ostalih namjenskih sredstava iz Proračuna Grada Bakra za 2009. godinu.

Članak 4.

Djelatnosti koje se mogu obavljati na pomorskom dobru na području Grada te mikrolokacije za obavljanje tih djelatnosti utvrđuju se kako slijedi:

 

Skica mikrolokacija iz stavka 1. ovog članka utvrđena je u prilogu (Prilog 1.) koji čini sastavni dio ovoga Plana i nije predmetom objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Članak 5.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-01/08-01/50

Ur. broj: 2170-02-02-08-3

Bakar, 11. prosinca 2008.

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA BAKRA

Predsjednik Poglavarstva
Tomislav Klarić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=596&mjesto=51222&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr