SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 4. Petak, 21. veljače 2003.
GRAD OPATIJA
3B2 HTML

9.

Temeljem stavka 5. članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00 i 59/01) i članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/ 01), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 20. veljače 2003. godine usvojilo je

IZVJEŠĆE
o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2002. godinu

I. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje 2002. do 2005. godine usvojen je na sjednici Gradskog vijeća 21. studenog 2002. godine, a objavljen je u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije broj 26/02).

II. Prihodi za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2002. godini ostvareni su:

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

Plan Ostvareno

Kako su radovi iz točke 8-11 započeli u studenom 2002. godine, očekivalo se da će oni dijelom biti završeni u 2002. godini, a da će u iznosu od 400.000 kuna biti prenijeti u 2003. godinu, a koji iznos je predviđen Proračunom za 2003. godinu.
Radi nepovoljnih vremenskih prilika koncem prosinca nije bilo moguće ostvariti planiranu dinamiku radova, te će se I. izmjenom Proračuna za 2003. godini, pored ranije planiranog iznosa, trebati planirati isplata nerealiziranih radova iz 2002. godine u ukupnom iznosu od 760.591,00 kuna (iznos uključuje i iznos od 5.706,00 kuna preostao na poziciji asfaltiranja cesta i puteva).
Radovi u ul. I. M. Ronjgova završeni su do nivoa asfaltiranja, međutim bit će završeni nakon što se otvore asfalterske baze), dok su radovi na ostalim dionicama u tijeku i bit će završeni u prvom kvartalu ove godine.

IV. Za 800.000,00 kuna povećanih prihoda komunalnog doprinosa planiranih Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, namjena je određena tim Programom a utrošak je planiran za 2003. godinu.

V. Za 2.158.801,00 kuna više ostvarenih prihoda od komunalnog doprinosa u odnosu na planirane Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2003. godini, namjena će se odrediti I. Izmjenom i dopunom Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i I. Izmjenom Proračuna za 2003. godinu.

Klasa: 361-03/03-01/32

Ur.br. 2156/01-01-03-1

Opatija, 20. veljače 2003.

Predsjednik Gradskog vijeća

Bruno Starčić, dipl. ing., v.r.

Tablica u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=20&mjesto=10006&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr