SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 52. Ponedjeljak, 22. prosinca 2008.
GRAD RAB
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

72.

Na temelju članaka 58. stavak 1. Zakona o trgovini (»Narodne novine« broj 87/08 i 116/08) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine PGŽ« broj 24/01 i 4/06), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 17. prosinca 2008. godine, donosi

ODLUKU
o radnom vremenu trgovačkih prodavaonica

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se radno vrijeme trgovačkih prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo (u daljnjem tekstu: prodavaonice) od ponedjeljka do subote na području Grada Raba.

Članak 2.

Radno vrijeme prodavaonica na području Grada Raba od ponedjeljka do subote trgovci određuju samostalno na način da mogu započeti sa radom najranije u 6,00 sati, a završiti sa radom najkasnije u 24,00 sata.

Članak 3.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o radnom vremenu u trgovačkoj djelatnosti objavljena u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije broj 5/02, 13/02 i 19/04.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/08-01/2-01

Ur. broj: 2169-01-2-08-75

Rab, 17. prosinca 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Peran, ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=590&mjesto=51280&odluka=72
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr