SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 52. Ponedjeljak, 22. prosinca 2008.
GRAD RAB
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

71.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/ 01 i 4/06), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 17. prosinca 2008. godine, donijelo je

DRUGE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2008. godini

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se mjerila i način rasporeda prihoda za izgradnju objekata komunalne infrastrukture

Članak 2.

Prihodi utvrđeni ovim Programom su:

1.komunalni doprinos 7.700.000,00 kn

2.ostali proračunski prihodi 130.800,00 kn


UKUPNO: 7.830.800,00 kn

Članak 3.

Prihodi utvrđeni u članku 2. ovog Programa raspoređuju se na građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture po komunalnim djelatnostima kako slijedi:

A) JAVNE POVRŠINE 2.117.000,00 kn

Izvor: komunalni doprinos 2.117.000,00 kn

1. Uređenje plaže Artić-Petrac 50.000,00 kn

2.Radna zona Mišnjak (proj. dokument.
i izgradnja pristupne ceste.) 2.067.000,00 kn

B) NERAZVRSTANE CESTE 1.912.800,00 kn

Izvor: komunalni doprinos 1.912.800,00 kn

1. Projektna dokumentacija za sanaciju

Donje ulice 12.000,00 kn

2. Uređenje nogostupa Vatrogasni

dom - Snuga 500.000,00 kn

3. Uređenje puta Sv. Ilija-Barčići 30.000,00 kn

4. Otkup zemljišta-Barčevo 92.000,00 kn

5. Uređenje i rekonstrukcija ceste

Markunići-Matkići-Mućel 77.000,00 kn

6. Uređenje nogostupa III. Padova-Matići 200.000,00 kn

7. Uređenje ceste iza Vet. stanice

i prema pekari 161.000,00 kn

8. Sanacija zida Volga-Marijani 66.800,00 kn

9. Projektna dokumentacija za uređenje

cesta 141.000,00 kn

10. Otkup zemljišta-ostalo 54.000,00 kn

11. Uređenje puta Kampor Mel 98.000,00 kn

12. Uređenje parkirališta Škver 84.000,00 kn

13. Uređenje puta Matušani-Ribarići 85.000,00 kn

14. Uređenje puta prema školi u Kamporu 80.000,00 kn

15. Asfaltiranje po otoku 232.000,00 kn

C) JAVNA RASVJETA 474.000,00 kn

Izvori: komunalni doprinos 474.000,00 kn

1. Proširenje javne rasvjete 337.000,00 kn

2. EES 5.000.00 kn

3. Prava korištenja priključaka 62.000,00 kn

4. Postava ferala u Srednjoj ulici 70.000,00 kn

D)ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE
OTPADNIH VODA 2.859.000,00 kn

Izvori: Komunalni doprinos 2.728.200,00 kn

Ostali proračunski prihodi 130.800,00 kn

1. Kanalizacijski sustav »Draga« 1.714.000,00 kn

2. Kanalizacijski sustav »Rab« 300.000,00 kn

3. Sorinj 845.000,00 kn

E) GROBLJA 468.000,00 kn

Izvori: komunalni doprinos 468.000,00 kn

1. Izgradnja mrtvačnica 35.000,00 kn

2. Uređenje groblja 300.000,00 kn

3. Otkup zemljišta 133.000,00 kn

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/08-01/2-01

Ur. broj: 2169-01-2-08-73

Rab, 17. prosinca 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Peran, ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=590&mjesto=51280&odluka=71
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr