SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 52. Ponedjeljak, 22. prosinca 2008.
GRAD RAB
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

66.

Na temelju članaka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01 i 129/05), članaka 74., 75. i 76. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 71/06) te članaka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine PGŽ« broj 24/01 i 4/06), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 17. prosinca 2008. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba Grada Raba u sportu za 2009. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba Grada Raba u sportu (u daljnjem tekstu: Program) predviđaju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Grad Rab, a u svezi:

- djelovanja sportskih klubova i udruga,

- stručnog rada u sportu,

- sudjelovanja u organizaciji i pokroviteljstvu nad sportskim priredbama i natjecanjima,

- poticanja i promicanja sporta,

- sportsko-rekreativnih aktivnosti građana,

- materijalnih troškova održavanja sportskih igrališta.

Članak 2.

Za provođenje Programa osigurat će se sredstva u Konsolidiranom proračunu Grada Raba za 2009. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) u ukupnom iznosu od 1.324.000,00 kuna, a u skladu s dinamikom izvršavanja Proračuna.

Članak 3.

Programski dio proračuna za razdoblje 01.01.-31.12.09.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Sredstva iz članka 2. služe za sufinanciranje materijalnih izdataka udruga i klubova, troškova natjecanja, organizaciju sportskih priredbi i natjecanja, rekreativnih programa, te redovno održavanje sportskih igrališta.

Članak 5.

Raspodjelu financijskih sredstava iz članka 3. ovog programa obavlja Upravni odjel za razvoj, prostorno planiranje i javne potrebe te prati njihovo namjensko korištenje i podnosi izvješće o ostvarenju Poglavarstvu Grada Raba do 31. svibnja 2010. godine.

Članak 6.

Korisnici sredstava za sport dužni su do 1. ožujka 2010. godine Upravnom odjelu za razvoj, prostorno planiranje i javne potrebe podnijeti izvješće o izvršenju programa i utrošku odobrenih sredstava za prethodnu godinu.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/08-01/2-01

Ur. broj: 2169-01-2-08-72

Rab, 17. prosinca 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Peran, ing., v. r.

 

Program javnih potreba Grada Raba u spor  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=590&mjesto=51280&odluka=66
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr