SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 52. Ponedjeljak, 22. prosinca 2008.
GRAD RAB
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

63.

Na temelju članaka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01 i 129/05), članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90 i 27/93) te članaka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine PGŽ« broj 24/01 i 4/06), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 17. prosinca 2008. godine, donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE
Programa javnih potreba Grada Raba u kulturi
za 2008. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba Grada Raba u kulturi (u daljnjem tekstu: Program), utvrđuju se djelatnosti, poslovi, aktivnosti i manifestacije u kulturi od interesa za Grad Rab kao i za njegovu promociju na svim razinama.

Ovim Programom stvaraju se uvjeti za zadovoljenje potreba u sljedećim kulturnim djelatnostima:

- financiranje i razvoj ustanova u kulturi,

- financiranje manifestacija u kulturi,

- amatersko stvaralaštvo u glazbi, plesu, folkloru, likovnoj umjetnosti, literarnom i kazališnom stvaralaštvu,

- knjižnična djelatnost,

- obrazovanje odraslih,

- sanacija i održavanje objekata kulture na području Grada Raba,

- otkup muzejske građe,

- aktivnost radija,

- izradu suvenira,

- posebne programe u području kulture.

Članak 2.

Za provođenje Programa osigurat će se sredstva u II. Izmjenama i dopunama Konsolidiranog Proračuna Grada Raba za 2008. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) u ukupnom iznosu od 3.094.700,00 kn, sukladno dinamici izvršavanja Proračuna i to za:

1.program djelatnosti proračunskog
korisnika Pučkog otvorenog učilišta2.423.090,00 kn

2.program djelatnosti proračunskog
korisnika Gradske knjižnice Rab 402.310,00 kn

3.program aktivnost Udruga,
manifestacija i donacija u kulturi 269.300,00 kn

Članak 3.

Programski dio proračuna za razdoblje 01.01-31.12.08.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Raspodjelu financijskih sredstava za Korisnike iz članka 2. ovog Programa obavlja Upravni odjel za razvoj, prostorno planiranje i javne potrebe (u daljnjem tekstu: nadležni odjel) te prati njihovo namjensko korištenje, i podnosi izvješće o ostvarenju Poglavarstvu Grada Raba. Za proračunske korisnike izvješće podnosi najkasnije do 1. svibnja 2009. godine.

Članak 5.

Proračunski korisnici Grada Raba za 2008. godinu dužni su nadležnom odjelu dostaviti godišnji izvještaj o poslovanju za 2008. godinu (ostvarenje financijskog plana i izvještaj o radu).

Korisnici, pod točkom 3. članka 2., sredstava za kulturu dužni su do 1. ožujka 2009. godine nadležnom odjelu podnijeti izvješće o izvršenju programa i utrošku odobrenih sredstava za prethodnu godinu, kojeg nadležni odjel dostavlja Poglavarstvu do 31. svibnja 2009. godine.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/08-01/2-01

Ur. broj: 2169-01-2-08-69

Rab, 17. prosinca 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, ing., v. r.

 

II. izmjene i dopune Programa javnih pot  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=590&mjesto=51280&odluka=63
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr