SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 52. Ponedjeljak, 22. prosinca 2008.
GRAD KRK
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

40.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 21. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 19/01), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 19. prosinca, donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2009. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture te nabavka opreme (u daljnjem tekstu: Program) na području Grada Krka (u daljnjem tekstu: Grad) za 2009. godinu za:

- javne površine,

- nerazvrstane ceste,

- groblja,

- javnu rasvjetu,

- opskrbu pitkom vodom,

- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda.

Ovaj Program sadrži opis poslova s procjenom troškova gradnje pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, kao iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

II. GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA, NERAZVRSTANIH CESTA, GROBLJA I JAVNE RASVJETE

Članak 2.

Građenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i groblja financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa i sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

- prihod od komunalnog doprinosa

za 2009. god 7.700.000,00 kn

- prihod od sredstava Proračuna Grada 1.550.000,00 kn


UKUPNO: 9.250.000,00 kn


a.) Javne površine 1.650.000,00 kn


- uređenje dijela Šetališta sv. Beranardine (Obala hrv. mornarice) u Krku - IV. faza

(izgradnja oborinske kanalizacije od R.K. »Krk« do mora sa ugradnjom separatora) - poz. 3208 1.000.000,00 kn

- uređenje park - šumice Dražica u Krku - poz. 3210 300.000,00 kn

- uređenje place u naselju Linardići (ispred crkve sv. Fuske, izravnavanje platoa, izrada i postava

betonskih elemenata, te hortikulturno uređenje) - poz. 3214 150.000,00 kn

- izgradnja dječjeg igrališta u naselju Nenadići - poz. 3211 135.000,00 kn

- izgradnja rasvjete na postojećem dječjem igralištu u naselju Kornić - poz. 3211 65.000,00 kn


b.) Nerazvrstane ceste - poz. 3133 4.300.000,00 kn


- izgradnja zapadne zaobilaznice grada Krka - poz. 3181.1 1.000.000,00 kn

- otkup zemljišta za zapadnu zaobilaznicu grada Krka - poz. 3181.2. 500.000,00 kn

- asfaltiranje dijela prometnica sa javnim parkiralištem, te pripadajućim nogostupom unutar

DPU 26 (dječji vrtić) u Krku - dio poz. 1255.4 300.000,00 kn

- izgradnja oborinske kanalizacije u dijelu Ul. Slavka Nikolića u Krku - poz. 3105 300.000,00 kn

- asfaltiranje dijela Rapske ul. u Krku 80.000,00 kn

- asfaltiranje dijela Crikveničke ul. u Krku (prometnica u arealu »Pahlić - Marušić) 120.000,00 kn

- asfaltiranje odvojka Ul. Vidikovac u Krku 80.000,00 kn

- sufinanciranje asfaltiranja Splitske ul. u Krku 100.000,00 kn

- sufinanciranje asfaltiranja odvojka Crikveničke ul. u Krku 70.000,00 kn

- sufinanciranje asfaltiranja dijela Ul. Mali kartec u Krku 30.000,00 kn

- asfaltiranje Ul. Sv. Ivana u Krku (DPU Turči) 120.000,00 kn

- asfaltiranje Ul. Josipa Pupačića u Krku (DPU Toljanić - Karabaić - Grdinić 120.000,00 kn

- asfaltiranje dijela Ul. Lokvić u Korniću 70.000,00 kn

- sufinanciranje asfaltiranja Ul. Brajutovci u Korniću 50.000,00 kn

- uređenje parkirališta na predjelu kružnog toka u Krku u dijelu Ul. Slavka Nikolića 100.000,00 kn

- uređenje dijela Ul. Krčkih iseljenika u Krku (potez: Skomeršić - Lončarić) 50.000,00 kn

- izgradnja nogostupa kod srednje škole u Krku (spoj Vinogradske ul. sa Ul. I. Zajca) 50.000,00 kn

- uređenje nogostupa u dijelu Ul. Kralja Tomislava u Krku (kod policijske postaje) 50.000,00 kn

- nastavak izgradnje nogostupa u dijelu Ul. Narodnog preporoda u Krku 160.000,00 kn

- uređenje pješačke staze između Omišaljske ul. i Dobrinjske ul., te između Dobrinjske ul. i

Vrbničke ul. u Krku 50.000,00 kn

- izgradnja upojnog bunara u dijelu Ul. A. B. Šimića, te izgradnja oborinske kanalizacije u

Ul. Stanka Vraza u Krku 150.000,00 kn

- uređenje puta za područje »Matrun« ispod naselja Linardići 70.000,00 kn

- obnova - izgradnja gromača od Dunata do naselja Kornić 60.000,00 kn

- asfaltiranje puta prema predjelu »Kolitovica« u naselju Vrh 40.000,00 kn

- suifinanciranje asfaltiranja dijela puta prema Sv. Jurju u naselju Vrh 40.000,00 kn

- asfaltiranje dijela puta prema uvali Čavlena u naselju Poljica 40.000,00 kn

Otkup građevinskog zemljišta - poz. 3128 500.000,00 kn


c.) Groblja 600.000,00 kn


- Gradsko groblje Krk - uređenje obilježja zajedničke kosturnice - poz. 3136 80.000,00 kn

- Gradsko groblje Krk - izgradnja kamenog zida sa dva lica sa izmjeničnom postavom ograde od

kovanog željeza - poz. 3136 20.000,00 kn

- Mjesno groblje Vrh (izgradnja mrtvačnice - I. faza) - poz. 3182 250.000,00 kn

- Mjesno groblje Kornić (izgradnja mrtvačnice I. faza ) - poz. 3182 250.000,00 kn


d.) Javna rasvjeta - poz. 3139 700.000,00 kn


Krk - Ul. Plavnička

a.) iskop i zatrpavanje kanala - 100 m, asfaltiranje kanala - 100 m, temelj za stup JR - 4 kom,

kabel JR i Cu uže 50 mm2 - 120 m 36.000,00 kn

b.) Svjetiljka Evoluta sa pocinčanim Fe stupom h = 5,5 m - 4 kom 20.400,00 kn

Krk -Ul. Zagrebačka

a.) iskop i zatrpavanje kanala - 60 m, temelj za stup JR - 2 kom, kabel JR i Cu uže 50 mm2 - 75 m 15.700,00 kn

b.) Svjetiljka Evoluta sa pocinčanim Fe stupom h = 5,5 m - 2 kom 10.200,00 kn

Krk -Ul. Vršanska

a.) iskop i zatrpavanje kanala - 30 m, asfaltiranje kanala - 20 m, temelj za stup JR - 4 kom,

kabel JR i Cu uže 50 mm2 - 40 m 17.700,00 kn

b.) svjetiljka ST 100 - 250 W sa pocinčanim stupom h = 10,7 m - 4 kom 34.400,00 kn

Krk - Ul. Narodnog preporoda

a.) iskop i zatrpavanje kanala - 35 m, asfaltiranje kanala -30 m, temelj za stup JR - 1 kom,

kabel JR i Cu uže 50 mm2 - 45 m 13.300,00 kn

b.) svjetiljka ST 100 - 250 W sa pocinčanim stupom h = 10,7 m - 1 kom 8.600,00 kn

Krk - Industrijska zona

a.) iskop i zatrpavanje kanala - 60 m, temelj za stup JR - 2 kom, kabel JR i Cu uže 50 mm2 - 80 m,

kabelska spojnica - 1 kom 17.000,00 kn

b.) Svjetiljka Evoluta sa pocinčanim Fe stupom h = 5,5 m - kom 2 10.200,00 kn

Krk - Ul. Dubašljanska

a.) iskop i zatrpavanje kanala - 4 m, asfaltiranje kanala 4 m, temelj za stup JR - 2 kom, kabel JR i

Cu uže 50 mm2 - 16 m 4.600,00 kn

b.) Svjetiljka Evoluta sa pocinčanim Fe stupom h = 5,5 m - kom 1 5.100,00 kn

Krk - Ul. Krčkih iseljenika

a.) iskop i zatrpavanje kanala - 30 m, asfaltiranje kanala 30 m, temelj za stup JR - 1 kom, kabel JR i

Cu uže 50 mm2 - 50 m 12.100,00 kn

b.) Svjetiljka Evoluta sa pocinčanim Fe stupom h = 5,5 m - kom 1 5.100,00 kn

Krk - Ul. Crikvenička i Areal »Pahlić - Marušić«

a.) Temelj za stup JR - 5 kom 6.500,00 kn

b.) Svjetiljka Evoluta sa pocinčanim Fe stupom h = 5,5 m - kom 3 15.300,00 kn

Krk - Dobava i postava svjetiljki Evoluta sa pocinčanim Fe stupom h = 5,5 m

- Ul. Put mora kom 2 10.200,00 kn

- Kvarnerska ul. '' 3 15.300,00 kn

- Ul. Ivana Meštrovića '' 1 5.100,00 kn

- Košljunska ul. '' 3 15.300,00 kn

- Ul. Vidikovac '' 2 10.200,00 kn

- Bašćanska ul. '' 1 5.100,00 kn

- Vrbnička ul. '' 4 20.400,00 kn

- Omišaljska ul. '' 2 10.200,00 kn

- Ul. Sv. Ivana '' 5 25.500,00 kn

Kornić - Ul.: Lokvić, Ravnica i Na zdenac

a.) iskop i zatrpavanje kanala - 4 m, asfaltiranje kanala 4 m, temelj za stup JR - 11 kom,

kabel JR i Cu uže 50 mm2 - 20 m, 17.000,00 kn

b.) Svjetiljka Evoluta sa pocinčanim Fe stupom h = 5,5 m - kom 4 20.400,00 kn

Pinezić - Ul.: Karatančica i Potok

a.) iskop i zatrpavanje kanala - 10 m, asfaltiranje kanala 10 m, temelj za stup JR - 5 kom,

kabel JR i Cu uže 50 mm2 - 20 m 10.000,00 kn

b.) Svjetiljka Evoluta sa pocinčanim Fe stupom h = 5,5 m - kom 4 20.400,00 kn

Vrh - spoj naselja Vrh sa naseljem Salatići

Svjetiljka Evoluta sa pocinčanim Fe stupom h = 5,5 m - kom 10 51.000,00 kn

Poljica - Placa

Svjetiljka CX - 150W Na sa pocinčanim Fe stupom h = 7,5 m - kom 1 8.000,00 kn

Milohnići - Cesta za Mjesno groblje

Svjetiljka Evoluta sa pocinčanim Fe stupom h = 5,5 m - kom 6 30.600,00 kn

Svjetiljka Gamalux LVC 06/70 W Na

Naselja na području Mjesnih odbora: Kornić, Vrh, Poljica, Skrbčići Pinezići, Milohnići - 35 kom 40.500,00 kn

Krk - Brončani ferali

Dobava i postava ferala:

- Ul. Petra Žgaljića - 5 kom

- Ul. Jurja Križanića - 5 kom 112.600,00 kn

- Ul. Matije Gupca - 2 kom

- Ul. Zrinska - 3 kom

- Ul. Galija - 2 kom

Polaganje kabela JR, bakrenog užeta u kanale drugih infrastrukturnih objekata 40.000,00 kn


e.) Priprema gradnje - prostorno-planska dokumentacija - poz. 3139 2.000.000,00 kn

- izrada Urbanističkog plana uređenja naselja Krk 867.400,00 kn

- izrada Urbanističkog plana uređenja naselja Kornić 381.000,00 kn

- izrada Urbanističkog plana uređenja naselja Vrh 400.400,00 kn

- izrada Urbanističkog plana Sportsko rekreacione zone Dunat 156.000,00 kn

- izrada katastarsko - topografskih podloga za izradu prostorno planske dokumentacije 195.200,00 kn


III. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA OPSKRBU PITKOM VODOM I ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Članak 3.

Građenje objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom i odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda financirat će se iz cijene komunalne usluge, naknade za priključenje i sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

- prihod od komunalne usluge u iznosu 500.000,00 kn

- prihod od naknade za priključenje 800.000,00 kn

- prihod od sredstava Proračuna Grada 5.800.000,00 kn


UKUPNO: 7.100.000,00 kn


a.) Opskrba pitkom vodom - poz. 3125 5.100.000,00 kn


- koncepcija razvoja vodoopskrbe

otoka Krka II sporazum

- poz. 3201 1.000.000,00 kn

- vodoopskrba Šotoventa I. i II.

faza - poz. 3202 3.000.000,00 kn

- koncepcija razvoja vodoopskrbe

otoka Krka - učešće građana

- poz. 3124 500.000,00 kn

- rekonstrukcija vodovodne mreže u

dijelu Ul. Krčkih iseljenika u Krku

sa produžetkom izgradnje oborinske

kanalizacije 100.000,00 kn

- rekonstrukcija vodovodne mreže

u Ul. Maslinik u Krku 100.000,00 kn

- rekonstrukcija vodovodne mreže u

dijelu Ul. Slavka Nikolića u Krku 100.000,00 kn

- izgradnja dijelova mjesnih vodovodnih

mreža u naseljima: Poljica, Nenadići,

bajčići, Vrh, Kosići i Salatići 300.000,00 kn


b.) Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

- poz. 3126 2.000.000,00 kn


- izgradnja kanalizacijskog kolektora

sa izgradnjom retencije na potezu

od DPU »RED« u zoni 29 na

predjelu Sv. Petar i za dio objekata

u Ul. S. Radića u Krku 1.100.000,00 kn

- izgradnja kanalizacijskog kolektora

s pripadajućim kanalizacijskim

priključcima u dijelu

Ul. Mate Balote u Krku 125.000,00 kn

- izgradnja kanalizacijskog kolektora

- spoj Ul. Put mora s priključnom

šahtom u Ul. Krčkih iseljenika u

Krku 200.000,00 kn

- izgradnja kanalizacijskog kolektora sa

pripadajućim kanalizacijskim

priključcima u Ul. Maslinik u Krku 200.000,00 kn

- izgradnja kanalizacijskog kolektora sa

pripadajućim kanalizacijskim

priključcima u Ul. A. Cesarca u Krku 200.000,00 kn

- izgradnja kanalizacijskog kolektora

sa pripadajućim kanalizacijskim

priključcima u odvojku Ul. Biskupa

A. Mahnića u Krku s polaganjem

kabela JR i Cu užeta te uređenjem

kompletnog partera 40.000,00 kn

- izgradnja kanalizacijskog kolektora

u dijelu Ul. Slavka Nikolića u Krku 135.000,00 kn

Članak 4.

Ukupna sredstva za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u iznosu od 16.350.000,00 kn.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2009. godine.

Klasa: 363-01/08-01/15

Ur. broj: 2142/01-01-08-3

Krk, 19. prosinca 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivan Jurešić, dipl. ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=590&mjesto=51500&odluka=40
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr