SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 52. Ponedjeljak, 22. prosinca 2008.
GRAD DELNICE
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

72.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05 i 109/07), članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novine PGŽ« 9/06 - pročišćeni tekst, 29/07, 33/07 i 16/08) Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 22. prosinca 2008. godine, donosi

PROGRAM
tekućeg investicijskog održavanja objekata u vlasništvu Grada Delnica u 2009. godini

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se tekuće i investicijsko održavanje objekata u vlasništvu Grada Delnica za narednu 2009. godinu.

Članak 2.

U narednoj 2009. godini planira se:

1. stara šumarska škola, manji popravci 20.000,00 kn

2. kuća Rački:

- tekuće održavanje (krov, rješavanje

gljive) 150.000,00 kn

3. Dom u Crnom Lugu - izrada projekta i

troškovnika te manji popravci 50.000,00 kn

4. Dom i poslovni prostor u Brodu na Kupi

- tekuće održavanje i uređenje poslovnog

prostora za potrebe udruga 50.000,00 kn

5. manji popravci na drugim objektima i

stanovima u vlasništvu Grada 120.000,00 kn

8. Izgradnja jaslica u sklopu dječjeg vrtića 800.000,00 kn


UKUPNO: 1.190.000,00 kn


IZVORI FINANCIRANJA

1. Proračun Grada Delnica 1.040.000,00

2. Sredstva PGŽ 50.000,00

3. Sredstva ministarstva 100.000,00


UKUPNO: 1.190.000,00


Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 370-04/08-01/02

Ur. broj: 2112-01-04-02/01-08-2

Delnice, 22. prosinca 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Goran Muvrin, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=590&mjesto=51300&odluka=72
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr