SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 52. Ponedjeljak, 22. prosinca 2008.
GRAD DELNICE
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

70.

Temeljem članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03-pročišćeni tekst i 82/04), članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novine PGŽ« 9/06 - pročišćeni tekst, 29/07, 33/07 i 16/08), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05 i 109/07), Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 22. prosinca 2008. godine donosi

III. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture u 2008. godini

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Delnica za 2008. godinu, opseg radova održavanja i financijska sredstva potrebna za ostvarenje Programa.

Članak 2.

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa osiguravaju se:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Dinamika izvođenja radova uskladit će se s dinamikom ostvarivanja prihoda navedenih pod člankom 1. ovog Programa.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goanske županije«.

Klasa: 363-01/07-01/30

Ur. broj: 2112-01-04-02/01-08-7

Delnice, 22. prosinca 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Goran Muvrin, v.r.

 

III. izmjene i dopune Programa održavanj  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=590&mjesto=51300&odluka=70
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr