SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 52. Ponedjeljak, 22. prosinca 2008.
GRAD DELNICE
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

69.

Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 pročišćeni tekst i 82/04) i članka 19. Statuta Grada Delnice (»Službene novine PGŽ« 9/06 - pročišćeni tekst, 29/07, 33/07 i 16/08), i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05 i 109/07) Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 22. prosinca 2008. godine donosi

III. IZMJENE I DOPUNE
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2008. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za:

1. - javne površine 2 - opskrbu pitkom vodom

- nerazvrstane ceste - odvodnju i pročišćavanje
- groblja otpadnih voda

- javnu rasvjetu

3. - održavanje čistoće

- odlaganje komunalnog otpada

- tržnice na malo

Članak 2.

U narednoj 2008. godini planira se izgradnja:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Dinamika izvođenja radova uskladit će se s dinamikom ostvarivanja prihoda navedenih u članku 2. ovog Programa.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/07-01/31

Ur. broj: 2112-01-04-02/01-08-7

Delnice, 22. prosinca 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Goran Muvrin, v.r.

 

III. izmjene i dopune Programa gradnje o  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=590&mjesto=51300&odluka=69
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr