SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 52. Ponedjeljak, 22. prosinca 2008.
GRAD DELNICE
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

68.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05 i 109/07), članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novine PGŽ« 9/06 - pročišćeni tekst, 29/07, 33/07 i 16/08) Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 22. prosinca 2008. godine donosi

III. IZMJENE I DOPUNE
Programa tekućeg i investicijskog održavanja objekata
u vlasništvu Grada Delnica u 2008. godini

Članak 1.

Ovim izmjenama i dopunama programa utvrđuje se tekuće i investicijsko održavanje objekata u vlasništvu Grada Delnica za tekuću 2008. god.

Članak 2.

U narednoj 2008. god. planira se:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 370-04/07-01/05

Ur. broj: 2112-01-04-02/01-08-7

Delnice, 22. prosinca 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Goran Muvrin, v.r.

 

III. izmjene i dopune Programa tekućeg i  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=590&mjesto=51300&odluka=68
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr