SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 52. Ponedjeljak, 22. prosinca 2008.
GRAD DELNICE
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

63.

Na temelju članka 4. st. 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), članka 55. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05 i 09/ 07) te članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novine PGŽ« broj 9/06 - pročišćeni tekst, 29/07, 33/07 i 16/08) Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 22. prosinca 2008. godine donosi

ODLUKU
O ČETVRTOJ IZMJENI I DOPUNI PRORAČUNA GRADA DELNICA ZA 2008. GODINU

Članak 1.

Četvrte izmjene i dopune Proračuna Grada Delnica za 2008. godinu sadrže:

A) OPĆI DIO PRIHODA I RASHODA

B) POSEBNI DIO PRORAČUNA

C) IZDACI RAZVRSTANI PREMA RASHODIMA

1. Odsjek za lokalnu samoupravu, opću upravu, protokol Grada i javne potrebe

2. Odsjek za proračun, financije, gospodarstvo i poduzetništvo

3. Odsjek za komunalni sustav, imovinu Grada, urbanizam i ekologiju

Članak 2.

Prihodi u iznosu od 54.041.700,00 kuna i izdaci u iznosu od 54.041.700,00 kuna raspoređeni su po skupinama i podskupinama koje su sastavni dio ove Odluke te se utvrđuju u bilanci prihoda i izdataka.

Članak 3.

Izdaci u proračunu u iznosu od 54.041.700,00 kuna raspoređuju se po nositeljima i korisnicima te potanjim namjenama u Posebnom dijelu proračuna iskazanih po razdjelima te čine sastavni dio ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/07-01/74

Ur. broj: 2112-01-04-03/1-08-06

Delnice, 22. prosinca 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Goran Muvrin, v.r.

OPĆI DIO PRORAČUNA

SKUPNI REBALANS
Od 1.1.2008. do 31.12.2008.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka o četvrtoj izmjeni i dopuni Prora  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=590&mjesto=51300&odluka=63
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr