SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 4. Petak, 21. veljače 2003.
GRAD OPATIJA
3B2 HTML

5.

Na temelju članka 16. stavka 4. Zakona o Proračunu (»Narodne novine« broj 92/94) i članka 36. i 94. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« broj 23/01) Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj 20. veljače 2003. donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Opatije za 2003. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Opatije za 2003. godinu (»Službene novine« broj 26/02) u članku 2. stavak 3. mijenja se i glasi:

»U Bilanci prihoda i rashoda iskazuju se porezni i neporezni prihodi, prihodi od prodaje nefinancijske imovine, primici od zaduženja, raspoloživa sredstva iz prethodnih godina, te izdaci utvrđeni za financiranje javnih potreba na razini Grada na temelju zakonskih i drugih propisa.

Primici od zaduženja planirani u iznosu 13.677.370 kn odnose se na kapitalna ulaganja i financirat će se iz Proračuna Grada, a na temelju odluke Gradskog vijeća o zaduživanju uz prethodnu suglasnost Vlade, sve u skladu s člankom 31. i 32. Zakona o izvršavanju Državnog Proračuna Republike Hrvatske za 2003. godinu (»Narodne novine« broj 154/02).«

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Prenesena sredstva iz prethodne godine u iznosu 8.998.266 kn raspoređuju se u Proračunu za 2003. godinu u iznosu 3.200.000 kn za investicijska ulaganja na poslovnom prostoru (paviljon »Šporer« i rekonstrukciju strujne instalacije u zgradi M. Tita 3), 2.061.549 kn namjenski za stanove, 3.574.312 kn za kapitalna ulaganja u komunalnu infrastrukturu Grada, 76.905 kn za decentralizirane funkcije osnovnog školstva, te 85.500 kn za poduzetničke kredite.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/02-01/22

Ur. broj: 2156/01-01-02/2

Opatija, 20. veljače 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Bruno Starčić, dipl. ing., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=20&mjesto=10006&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr