SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 46. Četvrtak, 4. prosinca 2008.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

66.

Na temelju članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 8/06, 18/ 06 - pročišćeni tekst,12/08), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 27. studenoga 2008. godine donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.

U članku 2. stavku 2. Odluke o komunalnom doprinosu Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 27/04, 39/05, 54/07 i 6/08) - (dalje u tekstu: Odluka) točka 4. briše se.

Članak 2.

U članku 2. Odluke dodaju se novi stavci 8., 9. i 10. koji glase:

»Komunalni doprinos utvrđen prema stavku 1. ovog članka Odluke umanjuje se za 90% za izgradnju novih ili rekonstrukcija (dogradnja ili nadogradnja) postojećih građevina čija je osnovna namjena u većem dijelu bruto površine te građevine (preko 50%) za:

- kulturnu i društvenu djelatnost i to: objekte za društvenu djelatnost mladih, kino i kazališne dvorane, koncertne dvorane, kongresne dvorane, muzeje i galerije,

- športsku djelatnost, tjelesni odgoj i rekreaciju i to: športske dvorane, športski bazeni, športska igrališta i dječja igrališta,

- odgojne i obrazovne ustanove i to: škole, dječje vrtiće i jaslice

- socijalnu skrb i zdravstvo i

- vatrogasnu djelatnost i policiju.

Komunalni doprinos za izgradnju garažnog prostora koji se nalazi u sastavu građevina iz prethodnog stavka ove Odluke umanjuje se za 90%, u odnosu na utvrđeni komunalni doprinos prema stavku 1. ovog članka Odluke.

Izmijenit će se rješenje o komunalnom doprinosu, obvezniku komunalnog doprinosa, kojemu je utvrđen komunalni doprinos u umanjenom iznosu, prema stavku 8. i 9.

ovog članka Odluke, ako se naknadno izmijeni osnovna namjena građevine u neku drugu namjenu za koju ne bi bio umanjen komunalni doprinos za 90% prema navedenim stavcima 8. i 9. ovog članka Odluke, na način da će se novim izmijenjenim rješenjem utvrditi puni iznos komunalnog doprinosa za tu građevinu suglasno ovoj Odluci.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/08-01/13

Ur. broj: 2156/01-02-08-1

Opatija, 27. studenoga 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Adriano Požarić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=584&mjesto=10006&odluka=66
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr