SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 46. Četvrtak, 4. prosinca 2008.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

65.

Na temelju članka 7. stavak 3. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« RH broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01 i 103/03) i članka 36.Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/01, 08/06, 18/06-pročišćeni tekst i 12/08) Gradsko vijeće Grada Opatije na sjednici dana 27. studenog 2008. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi

Članak 1.

U Odluci o socijalnoj skrbi Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 46/06 i 49/07) (dalje u tekstu: Odluka) u članku 6. točka 2. mijenja se i glasi:

»pravo na besplatni boravak u dječjem vrtiću«

a točka 11. pravo na pomoć i njegu u kući, briše se.

Članak 2.

Članak 17. mijenja se i glasi:

»Osim prava utvrnenih u članku 6., stavak 1. ove Odluke, ovom Odlukom utvrđuju se i sljedeći oblici pomoći:

1. pomoć za djecu

- novorođenoj djeci osigurava se jednokratna pomoć u visini utvrđenoj Socijalnim programom i zdravstvenom zaštitom za tekuću godinu,

- cijepljenje protiv HPV infekcije,

- preventiva kod djece predškolske dobi,

- besplatna prehrana dojenčadi po preporuci liječnika pedijatra,

- korektivna gimnastika za osnovnoškolsku djecu,

- aktivna imunizacija protiv varicele za 2-godišnjake i

- pomoć za umanjenje dječjeg siromaštva za djecu koja žive u izrazito lošim socijalnim uvjetima

2. pomoć za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom

- specifične potrebe svakog od djeteta ili obitelji,

- program »Kolibrići« namijenjen djeci s teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima,

- studentska stipendija za osobu s invaliditetom

3. pomoć građanima i obiteljima

- novčane pomoći,

- pomoć stručnih osoba u Savjetovalištu za brak i obitelj,

- aktivnosti, program ii projekti za starije osoba,

- sufinanciranje troškova javnog gradskog prijevoza

- pomoć u kući i zdravstvena njega.

Korisnik može istodobno ostvariti više pojedinačnih prava utvrđenih u članku 6. odnosno oblika pomoći utvrđenih u stavku 1. ovog članka, ako njihovo istodobno ostvarivanje ne proturječi svrsi za koju je ostvarivanje namijenjeno, ako ovom Odlukom nije drugačije odreneno.«

Članak 3.

Članak 21. mijenja se i glasi:

»U zdravstvenom dijelu socijalnog i zdravstvenog programa osigurat će se, sukladno raspoloživim sredstvima za tekuću godinu:

- sufinanciranje hitne medicinske pomoći i turističke ambulante,

- sufinanciranje rada jednog liječničkog tima u Ambulanti Poljane Veprinac,

- sufinanciranje ostalih zdravstvenih projekata namijenjenih građanima Opatije, utvrđenih Socijalnim programom i zdravstvenom zaštitom za tekuću godinu.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2009. godine.

Klasa: 011-01/06-01/8

Ur. broj: 2156/01-01-08-4

Opatija, 27. studenoga 2008.

Predsjednik

Gradskog vijeća

Grada Opatije

Adriano Požarić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=584&mjesto=10006&odluka=65
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr