SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 46. Četvrtak, 4. prosinca 2008.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

61.

Na temelju stavka 1. članka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 36. i 94. Statuta Grada Opatije (»Službene novine PGŽ« broj 23/01, 8/06 i 18/06 - pročišćeni tekst i 12/08) Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj 27. studenoga 2008. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna
Grada Opatije za 2008. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Opatije za 2008. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 49/07) u članku 18., stavak 3. mijenja se i glasi: »Tekuće otplate glavnice kreditnog zaduženja Grada iskazane su u Računu financiranja Proračuna za 2008. godinu u iznosu od 1.324.000,00 kn, te pripadajuće kamate u iznosu od 184.000,00 kn, iskazane u razdjelu 002 -Upravni odjela za financije i društvene djelatnosti, Glava 00203- Financije i gospodarstvo, Glavni program M17- Financije, Program 1701- Otplate kredita.«

Članak 2.

Izmjena Odluke o izvršavanju proračuna Grada Opatije za 2008. godinu, stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/07-01/17

Ur. broj: 2156/01-01-08-2

Opatija, 27. studenoga 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJA

Predsjednik

Gradskog vijeća

Adriano Požarić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=584&mjesto=10006&odluka=61
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr