SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 46. Četvrtak, 4. prosinca 2008.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

58.

Temeljem članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/ 04 i 110/04) i članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/01, 8/06, 18/ 06 - pročišćeni tekst i 12/08), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 27. studenoga 2008. godine donijelo je

III. IZMJENE GODIŠNJEG PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture za 2008. godinu

1. U Godišnjem programu održavanja komunalne infrastrukture za 2008. godinu (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 49/07, 12/08, 30/08), točka 2. mijenja se i glasi:

»2. Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

2. Tabela 2. koja je sastavni dio Godišnjeg programa, zamjenjuje se novom tabelom 2. koja je prilog i sastavni dio ove izmjene Programa.

3. Ove izmjene Godišnjeg programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/07-01/173

Ur. broj: 2156-01-01-08-4

Opatija, 27. studenoga 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Adriano Požarić, v. r.

 

III. izmjene Godišnjeg programa održavan  
III. izmjene Godišnjeg programa održavan  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=584&mjesto=10006&odluka=58
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr