SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 44. Ponedjeljak, 24. studenog 2008.
OPĆINA JELENJE
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

25.

Na temelju članka 28. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine PGŽ« broj 30/01 i 10/06) Općinsko vijeće Općine Jelenje, na sjednici održanoj 18. studenoga 2008. godine donosi

I. IZMJENE PROGRAMA
javnih potreba u obrazovanju i kulturi
Općine Jelenje za 2008. godinu

Članak 1.

Mijenja se članak 2. stavak 1. Program javnih potreba u obrazovanju i kulturi Općine Jelenje za 2008. godinu, koji izmjenjen glasi:

»Sufinancirat će se posebni programi Osnovne škole Jelenje - Dražice - 67.000,00 kn i to:

Projekti:

- LIDRANO, Novigradsko proljeće

- Edukacija nastavnog osoblja

- Korak po korak/Djeca u prometu

- Osiguranje učenika«

Članak 2.

Mijenja se članak 3. stavak 1. Programa javnih potreba u obrazovanju i kulturi Općine Jelenje za 2008. godinu, koji izmijenjen glasi:

»Općina Jelenje sufinancirat će rad KUD-a »Zvir« u 2008. godini sa 265.000,00 kuna:

- rad sa mladima (tečaj sintisajzera, gitara, klavir, harmonike, sopile),

- nabavka narodnih nošnji,

- nastupi na međunarodnim smotrama folklora - 105.000,00 kuna,

- nastupi na smotrama u Hrvatskoj,

Grobnički tići: 20.000,00 kn«.

Članak 3.

Ove izmjene Programa javnih potreba u obrazovanju i kulturi Općine Jelenje za 2008. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 612-01/07-01-2

Ur. broj: 2170-04-01-08-2

Dražice, 18. studenoga 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik
Općinskog vijeća
Damir Maršanić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=582&mjesto=51218&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr