SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 44. Ponedjeljak, 24. studenog 2008.
GRAD VRBOVSKO
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

42.

Na temelju članka 104. i 105. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), članka 10. Pravilnika o postupku zaduživanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i davanju jamstva jedinicama područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 55/04) i članka 29. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 26/01 i 22/06), Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici održanoj dana 17. studenoga 2008. godine donijelo je

ODLUKU
o kreditnom zaduženju Grada Vrbovskog kod Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rijeka radi kupnje zemljišta u gospodarskoj zoni

Članak 1.

Radi kupnje zemljišta u gospodarskoj zoni poslovne namjene K1 u Vrbovskom - jug Grad Vrbovsko zadužuje se kod Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rijeka uzimanjem kredita u iznosu od 3.000.000,00 kuna.

Članak 2.

Kredit iz članka 1. ove Odluke, odobrava se uz sljedeće uvjete:

- iznos kredita: 3.000.000,00 kuna, kunski kredit

- efektivna kamatna stopa: 8,14% godišnje, odnosno u iznosu od 592.767,75 kuna

- rok otplate: 5 godina, bez počeka

- korištenje kredita: jednokratno, u jednoj tranši, prijenosom na žiro-račun Grada Vrbovskog

- sredstva osiguranja kredita: mjenice i zadužnice

- ostali troškovi kredita: jednokratna naknada u iznosu od 4.500,00 kuna

- ostali uvjeti: naknada za prijevremenu otplatu kredita neće se zaračunavati

Članak 3.

Ovlašćuje se gradonačelnik da zaključi Ugovor o kreditu sa Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rijeka, po dobivenoj suglasnosti Vlade RH o zaduženju.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 403-02/08-01-13

Ur. broj: 2193-01-01/08-01-2

Vrbovsko, 17. studenoga 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Gradskog vijeća
Slavko Medved, ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=582&mjesto=51326&odluka=42
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr