SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 44. Ponedjeljak, 24. studenog 2008.
GRAD VRBOVSKO
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

41.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/085), članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proč. tekst, 82/04, 110/4 i 178/04), članka 29. Statuta Grada Vrbovskog (pročišćeni tekst - »Službene novine PGŽ« broj 08/08) i članka 9. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju pisanog ugovora (»Službene novine PGŽ« broj 36/08) po provedenom natječaju za odabir ponude za povjeravanje poslova zimskog održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Vrbovskog - zimska služba - Gradsko vijeće Grada Vrbovskog je na svojoj sjednici održanoj 17. studenoga 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o povjeravanju komunalnih poslova na temelju ugovora zimskog održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Vrbovskog - zimska služba -
za razdoblje 2008. - 2012. godina

Članak 1.

Za povjeravanje poslova zimskog održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Vrbovskog - zimska služba - (dalje: zimska služba) za razdoblje 2008. - 2012. godina (sezona zimske službe počinje 15. 11. tekuće godine, a završava 1. 4. iduće godine) odaberu sljedeće ponude za područja čišćenja, kako slijedi:

1. za područje čišćenja a) M.O.: Vrbovsko, Gomirje i Ljubošina - 59,90 km cesta ponuda Komunalac d.o.o. Vrbovsko po ponuđenoj cijeni za:

a) čišćenje nerazvrstanih cesta, parkirališta, nogostupa i staza: - cijena po 1 efektivnom satu rada stroja i strojara od 290,00 kuna + 22% PDV

b) posipavanje nerazvrstanih cesta: - cijena po 1 dužnom kilometru od 520,00 kuna + 22% PDV

c) posipavanje parkirališta, staza i nogostupa: - cijena po m2 (posipavanje će se vršiti ovisno o vremenskim uvjetima i po nalogu naručitelja - ovlaštenih predstavnika Grada Vrbovskog) od 0,80 kuna + 22% PDV

2. za područje čišćenja b) M.O.: Moravice, Severin na Kupi, Lukovdol, Jadrč-Osojnik, Plemenitaš - 59,00 km cesta ponuda Luko d.o.o. Vrbovsko po ponuđenoj cijeni za:

a) čišćenje nerazvrstanih cesta, parkirališta, nogostupa i staza: - cijena po 1 efektivnom satu rada stroja i strojara od 300,00 kuna + 22% PDV

b) posipavanje nerazvrstanih cesta: - cijena po 1 dužnom kilometru od 520,00 kuna + 22% PDV

c) posipavanje parkirališta, staza i nogostupa: - cijena po m2 (posipavanje će se vršiti ovisno o vremenskim uvjetima i po nalogu naručitelja - ovlaštenih predstavnika Grada Vrbovskog) od 0,80 kuna + 22% PDV

Članak 2.

Ovlašćuje se gradonačelnik za sklapanje ugovora iz članka 1. ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 340-01/08-01-21

Ur. broj: 2193-01-02/08-01

Vrbovsko, 17. studenoga 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik vijeća
Slavko Medved, ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=582&mjesto=51326&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr