SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 44. Ponedjeljak, 24. studenog 2008.
GRAD VRBOVSKO
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

40.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01), članka 12. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proč. tekst, 82/04, 110/4 i 178/04), članka 29. Statuta Grada Vrbovskog (pročišćeni tekst - »Službene novine PGŽ« broj 08/08) i članka 8. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju koncesije (»Službene novine PGŽ« broj 36/08) po provedenom natječaju za odabir ponude za dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Vrbovskog - dimnjačarska služba, Gradsko vijeće Grada Vrbovskog je na svojoj sjednici održanoj 17. studenoga 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova
na području Grada Vrbovskog - dimnjačarska služba

Članak 1.

Za dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Vrbovskog - dimnjačarska služba - (dalje: dimnjačarska služba) za razdoblje od 5 godina računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji, odabire se ponuda Obrta Dimnjak, vlasnik Zvonimir Mužević, Kralja Tomislava 2B, Vrbovsko (dalje: koncesionar).

Članak 2.

Koncesionar je dužan plaćati godišnju naknadu za koncesiju u iznosu od 3.000,00 kuna godišnje koja se uplaćuje jednokratno do 31. prosinca tekuće godine.

Članak 3.

Koncesionar se obvezuje sve dimnjačarske poslove na području Grada Vrbovskog obavljati savjesno, odgovorno i po pravilima struke, a naplatu obavljenih dimnjačarskih poslova vršiti isključivo po cjeniku dimnjačarskih usluga ovjerenom od strane Gradskoga poglavarstva, uz izdavanje računa korisnicima dimnjačarskih usluga za svaku naplaćenu dimnjačarsku uslugu te posebno voditi urednu evidenciju svih naplaćenih dimnjačarskih usluga na području Grada Vrbovskog.

Članak 4.

Koncesionar se obvezuje omogućiti Jedinstvenom upravnom odjelu i Komunalnom redarstvu Grada Vrbovskog provođenje nadzora nad provođenjem odredaba ugovora o koncesiji.

Članak 5.

Ovlašćuje se gradonačelnik za sklapanje ugovora o koncesiji s odabranim koncesionarom iz članka 1. ove Odluke.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-04/08-01-33

Ur. broj: 2193-01-01/08-02

Vrbovsko, 17. studenoga 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik Vijeća
Slavko Medved, ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=582&mjesto=51326&odluka=40
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr