SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 43. Petak, 14. studenog 2008.
GRAD KRK
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

35.

Na temelju članka 21. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 19/01), a u svezi s člankom 133. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i odredbi članka 4. i 7. Zakona o državnoj reviziji - pročišćeni tekst (»Narodne novine« broj 49/03 i 177/04), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 24. listopada 2008. godine, donosi sljedeći

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju

I.

Prihvaća se Izvješće Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda Rijeka o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Grada Krka za 2007. godinu, Klasa: 041-01/08-01/19, Ur. broj: 613-10-08-6 od 27. kolovoza 2008. godine.

II.

Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 041-01/08-01/1

Ur. broj: 2142/01-01-08-10

Krk, 24. listopada 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivan Jurešić, dipl. ing., v.r.

- prihodi Proračuna

- Ponikve d.o.o. Krk
(Koncepcija vodoopskrbe)

- pomoć iz Proračuna PGŽ

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=581&mjesto=51500&odluka=35
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr