SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 43. Petak, 14. studenog 2008.
GRAD KRK
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

27.

Na temelju članka 32. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 21. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 19/01), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 24. listopada 2008. godine donijelo je

ODLUKU
O I. IZMJENI PRORAČUNA GRADA KRKA
ZA 2008. GODINU

Članak 1.

U Proračunu Grada Krka za 2008. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 50/07) članak 1. mijenja se i glasi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Ova I. Izmjena Proračuna Grada Krka za 2008. godinu stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-06/08-01/2

Ur. broj: 2142/01-01-08-3

Krk, 24. listopada 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivan Jurešić, dipl. ing., v.r.

 

Odluka o I. izmjeni Proračuna Grada Krka  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=581&mjesto=51500&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr