SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 41. Utorak, 28. listopada 2008.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

182.

Na temelju članka 15. Zakona o savjetima mladih (»Narodne novine« broj 23/07) i članka 10. stavka 1. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 22/07) Savjet mladih Grada Rijeke, na sjednici 22. listopada 2008. godine donio je

IZMJENU POSLOVNIKA
o radu Savjeta mladih Grada Rijeke

Članak 1.

U članku 12. Poslovnika o radu Savjeta mladih Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 47/07) stavak 1. mijenja se i glasi:

»Sjednica Savjeta mladih saziva se pisanim putem (poštom, elektronskim putem, telefaksom i drugim za to podobnim tehničkim sredstvima).«

Članak 2.

Ova Izmjena Poslovnika stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/07-01/205

Ur. broj: 2170-01-10-08-31

Rijeka, 22. listopada 2008.

Predsjednik

Savjeta mladih

Vojko Braut, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=579&mjesto=51000&odluka=182
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr