SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 4. Petak, 21. veljače 2003.
GRAD NOVI VINODOLSKI
3B2 HTML

3.

Na temelju članka 47. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/ 01) i članka 14. stavka 1. zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 117/01) Poglavarstvo Grada Novi Vinodolski, na sjednici održanoj dana 4. veljače 2003. godine donijelo je

PLAN
nabave Grada Novi Vinodolski za robe, radove
i usluge male vrijednosti za 2003. godinu

I.

Planom nabave Grada Novi Vinodolski za robe, radove i usluge male vrijednosti za 2003. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) određuje se nabava roba, radova i usluga za koje su planirana sredstva u Proračunu Grada Novi Vinodolski za 2003. godinu i čija ukupna vrijednost po proračunskim stavkama čini iznos manji od 200.000,00 kn. U vrijednosti nabave nije uključen porez na dodanu vrijednost (PDV).

II.

Grad Novi Vinodolski provodit će postupak nabave roba, radova i usluga iz točke I. ovog Plana javnim prikupljanjem ponuda ili ograničenim prikupljanjem ponuda, a za nabavu roba, radova i usluga u vrijednosti do 20.000,00 kn izravnim ugovaranjem.

Izravno ugovaranje primjenjivat će se i u slučaju ako se u prethodnom postupku javnog ili ograničenog prikupljanja ponuda dobije samo jedna prihvatljiva ponuda.

III.

Tijekom 2003. godine Grad Novi Vinodolski će pristupiti nabavi slijedećih roba, radova i usluga:

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

IV.

Prije provođenja postupka nabave za nabave vrijednosti veće od 20.000,00 kn Poglavarstvo Grada Novi Vinodolski će posebnom odlukom imenovati stručno povjerenstvo od najmanje 3 člana.

Administrativne poslove za provođenje postupka nabave provodit će upravni odjel čiji djelokrug rada obuhvaća nabava iz točke III. ovog Plana.

V.

Za provedene postupke nabave u Upravnog odjelu za financije, računovodstvo i planiranje vodit će se evidencija postupka nabave i sklopljenih ugovora o nabavi.

VI.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i isti će se objaviti u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 023-01/03-01/1

Ur.broj: 2107/02-03-03-1

Novi Vinodolski, 4. veljače 2003.

POGLAVARSTVO
GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik Poglavarstva

Milivoj Vidmar, v. r.

Tablica u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=20&mjesto=51250&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr