SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 41. Utorak, 28. listopada 2008.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

144.

Na temelju članka 6. Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 10/02 i 30/03) i članka 40 Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/01, 4/02, 13/02, 3/05,

9/06, 17/06 - pročišćeni tekst, 8/07 i 44/07), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 28. listopada 2008. godine donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2008. godini

Članak 1.

U Planu raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2008. godini (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 50/07) u članku 2. stavku 1. točke: 2., 3., 4., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 19., 20., 21., 23., 25., 27., 28., 29., 30., 31., 32. i 33. mijenjaju se i glase:

»2 MO BELVEDER

UKUPNO: 138.000,00


2.1. Uređenje nogostupa u Tizianovoj ulici od kućnog broja 6 do kućnog broja 22C u cijelosti 84.000,00

2.2. Postava klupe u Ulici Giordana Bruna preko puta kućnog broja 3 3.000,00

2.3. Sanacija stubišta u Ulici Fućkovo od kućnog broja 1 do vrha prvog dijela stubišta 29.000,00

2.4. Postava rukohvata u Ulici Fućkovo 22.000,00

3 MO BRAJDA - DOLAC

UKUPNO: 206.000,00


3.1. Sanacija nogostupa u Ulici Beli kamik od kućnog broja 5 do kućnog broja 7 16.000,00

3.2. Sanacija prolaza od Ulice Beli kamik kod kućnog broja 7 do Ulice Fiorello la Guardia kod kućnog broja 11 16.000,00

3.3. Tehnička priprema za uređenje površine u Ulici Fiorello la Guardia 5a 18.000,00

3.4. Uređenje površine u Ulici Fiorello la Guardia 5a 60.000,00

3.5. Opremanje površine u Ulici Fiorello la Guardia 5a 14.000,00

3.6. Sanacija nogostupa Ciottine ulice od kućnog broja 6 do kućnog broja 16 28.000,00

3.7. Sanacija nogostupa u Ulici Slaviše Vajnera Čiče od kućnog broja 1 do kućnog broja 3 27.000,00

3.8. Sanacija i bojanje vanjskog potpornog zida parka Eugena Čulinovića u Ulici Pomerio kod kućnog broja 26 14.000,00

3.9. Sanacija neodgovarajuće uređenih javno prometnih površina u dogovoru s mjesnim odborom 13.000,00

4 MO BRAŠĆINE - PULAC

UKUPNO: 485.000,00


4.1. Rekonstrukcija Ulice Drenovski put od početka do zadnje stanice linije broj 4 te prema kućnom broju 14 176.000,00

4.2. Sanacija ulice Oktavijana Valića na krivini kod kućnog broja 20 145.000,00

4.3. Postava dvije klupe na boćalištu na Pulcu 6.000,00

4.4. Sanacija kolnika kod pučke šterne i trga na Pulcu kod kućnog broja 20A 49.000,00

4.5. Uređenje pučke šterne i trga na Pulcu kod kućnog broja 20A 3.000,00

4.6. Sanacija neodgovarajuće uređenih javno prometnih površina u dogovoru s mjesnim odborom 106.000,00

6 MO CENTAR - SUŠAK

UKUPNO: 106.000,00


6.1. Sanacija stubišta koje povezuje Ulicu Franje Račkog i Ružićevu ulicu 28.000,00

6.2. Sanacija nogostupa u Ulici Franje Brentinija 23.000,00

6.3. Sanacija nogostupa u Ulici Franje Račkog s sjeverne strane 13.000,00

6.4. Postava dviju klupa na plato kod »Piramide« 7.000,00

6.5. Sanacija betonskog prilaza u Ulici Bošket kućni broj 10 i 11 21.000,00

6.6. Hortikulturno uređenje zelenog pojasa u Križanićevoj ulici 4.000,00

6.7. Postava dodatne ograde na zidu u Ulici Bulevard oslobođenja - preko puta Zavoda za zapošljavanje 10.000,00

7 MO DRAGA

UKUPNO: 284.000,00


7.1. Proširenje javne rasvjete na stubištu koje vodi od pješačkog prijelaza na željezničkoj pruzi u

Ulici Pod Ohrušvom do Ulice Gušć kod kućnog broja 35 5.000,00

7.2. Proširenje javne rasvjete u Ulici Tijani kod kućnih brojeva 2A i 2B 3.000,00

7.3. Izrada idejnog projekta i ishodovanje lokacijske dozvole za uređenje parkirališta u naselju Tijani kod

kućnog broja 4, iznad kućnog broja 56,te preko puta kućnog broja 52 26.000,00

7.4. Izrada idejnog projekta, te ishodovanje lokacijske dozvole za uređenje parkirališta u naselju Brig,

to jest proširenje lokalne prometnice prema volti za Pelinovu Goru 19.000,00

7.5. Izrada idejnog projekta i ishodovanje lokacijske dozvole za proširenje parkirališta u Tijanima kod

kućnog broja 14 15.000,00

7.6. Sanacija neodgovarajuće uređenih javno prometnih površina u dogovoru s mjesnim odborom 216.000,00

8 MO DRENOVA

UKUPNO: 974.000,00


8.1. Uređenje ogranka Ulice Bok u smjeru kućnog broja 7 112.000,00

8.2. Uređenje ogranka Ulice Grohovski put od kućnog broja 22 do kućnog broja 26,

spoj na Lubanjski uspon od kućnog broja 18 do kućnog broja 22 46.000,00

8.3. Uređenje Ulice Drenovski put kućni broj 170 44.000,00

8.4. Uređenje Ulice Brca od kućnog broja 3 do kraja 23.000,00

8.5. Uređenje ogranka Ulice Brune Francetića ka kućnom broju 25 i kućnom broju 31 124.000,00

8.6. Uređenje ogranka Ulice Drenovski put prema kućnom broju 73 48.000,00

8.7. Izvođenje stubišta od ceste »A« prema ambulanti i marketu 84.000,00

8.8. Proširenje javne rasvjete u Ulici Kučićki put 68.000,00

8.9. Proširenje javne rasvjete u Ulici Ravan 6.000,00

8.10. Proširenje javne rasvjete u Ulici Brca kod kućnog broja 13 2.000,00

8.11. Uređenje nogostupa na Grohovskom putu od Doma na Lokvi, Drenovski put kućni broj 176 do zgrade

mjesnog groblja Gornja Drenova 38.000,00

8.12. Uređenje površine između ambulante i dječjeg vrtića na Drenovi 80.000,00

8.13. Opremanje površine između ambulante i dječjeg vrtića na Drenovi 54.000,00

8.14. Tehnička priprema (izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole) za uspostavu službenog prilaza

objektima u naselju Kučićevo selo 30.000,00

8.15. Proširenje javne rasvjete u Ulici Kablarska cesta od kućnog broja 33A do kućnog broja 37 38.000,00

8.16. Tehnička priprema za uređenje dječjeg igrališta u Ulici Cvetkov trg 35.000,00

8.17. Izvedba betonske staze u Žminjskoj ulici kod kućnog broja 24 3.000,00

8.18. Sanacija okoliša u Ulici Kučićki put kod kućnih brojeva 1a i 1e 25.000,00

8.19. Tehnička priprema za uređenje Cvetkovog trga 95.000,00

8.20. Sanacija neodgovarajuće uređenih javno prometnih površina u dogovoru s mjesnim odborom 19.000,00

9 MO GORNJA VEŽICA

UKUPNO: 262.000,00


9.1. Proširenje javne rasvjete u Ulici Zdravka Kučića kod kućnog broja 14 14.000,00

9.2. Proširenje javne rasvjete u Ulici Zdravka Kučića kod kućnog broja 25 7 000,00

9.3. Proširenje javne rasvjete u Ulici Zdravka Kučića kod kućnog broja 39 24.000,00

9.4. Uređenje ogradno-potpornog zida i postava ograde uz južni nogostup u Ulici Vjekoslava Dukića 21.000,00

9.5. Izrada idejnog projekta i ishodovanje lokacijske dozvole za uređenje nogostupa u ulici Tome Strižića,

prema Ulici Kačjak 23.000,00

9.6. Uređenje partera dječjeg igrališta u Ulici Franje Belulovića sjeverno od kućnog broja 10 30.000,00

9.7. Opremanje dječjeg igrališta u Ulici Franje Belulovića sjeverno od kućnog broja 10 20.000,00

9.8. Hortikulturno uređenje u ulici Ratka Petrovića južno od kućnih brojeva 2 do 18 i 22 do 54 40.000,00

9.9. Sanacija dijela Ulice Zdravka Kučića 44.000,00

9.10. Izrada idejnog projekta i ishodovanje lokacijske dozvole za uređenje prilaznog puta prema zelenoj

površini u Ulici Ratka Petrovića kućni broj 41 prema Svetom Križu 22.000,00

9.11. Uređenje nogostupa uz novoizgrađeni potporno ogradni zid u Ulici Vjekoslava Dukića 17.000,00

10 MO GRBCI

UKUPNO: 187.000,00


10.1. Sanacija odvodnje oborinskih voda u Primorskoj ulici kod objekta kućni broj 3c i kod kućnog broja 34

u Dražičkoj ulici kod kućnog broja 25, te u Ulici Košićevac kućni broj 5 67.000,00

10.2. Sanacija parkirališta u Dražičkoj ulici kod kućnog broja 2 75.000,00

10.3. Sanacija potpornog zida ceste u Buzetskoj ulici kod kućnih brojeva 2 i 4 45.000,00

11 MO KANTRIDA

UKUPNO: 675.000,00


11.1. Tehnička priprema (izrada parcelacionog elaborata, glavnog projekta i ishođenje građevinske dozvole)

za uređenje Ulice Pionirska od kućnog broja 9 dokućnog broja 9d 80.000,00

11.2. Tehnička priprema za izvedbu stubišta koje spaja ulice Prolaz Marčeljeva draga sa neizgrađenom cestom i

s Ulicom Marina Jakominića 29.000,00

11.3. Izvedba parapetnog zida u Ulici Bujska kućni broj 11 15.000,00

11.4. Sanacija ceste i oborinske odvodnje u Ulici Izviđačka između kućnih brojeva 3 i 7 120.000,00

11.5. Uređenje zelene površine u Ulici Ede Jardasa kod kućnog broja 35 30.000,00

11.6. Izvedba parapetnog zida između ulica Mate Balote kućni broj 49 i Ede Jardasa kućni broj 4 30.000,00

11.7. Uređenje zelene površine između ulica Mate Balote kućni broj 49 i Ede Jardasa kućni broj 4 25.000,00

11.8. Sanacija stijenskog pokosa na sjevernoj strani Istarske ulice, od kućnog broja 22 do skretanje u

Ulicu Silvije Lovre Milenića 3 241.000,00

11.9. Sanacija neodgovarajuće uređenih javno prometnih površina u dogovoru s mjesnim odborom 105.000,00

12 MO KOZALA

UKUPNO: 216.000,00


12.1. Građevinsko uređenje u Parku Nikole Hosta 15.000,00

12.2. Postava dječjih sprava i klupa u Park Nikole Hosta u sjevernom dijelu 15.000,00

12.3. Premještaj stola za stolni tenis iz Ulice Aleksandra Mamića kod kućnog broja 7 u park Kozala

kod spomenika 7.000,00

12.4. Postava klupa u park Kozala kod spomenika 7.000,00

12.5. Uklanjanje arhitektonske barijere na prilazu zgrade u Ulici Ante Kovaćića kućni broj 17 24.000,00

12.6. Sanacija nogostupa u Ulici Aleksandra Mamića 121.000,00

12.7. Izvedba rukohvata, popravak pločnika i javnih stubišta na području mjesnog odbora 16.000,00

12.8. Ličenje ograda zapadno od Dječjeg vrtića Kalvarija uz plato za igru i prema stubištu koje vodi iz

parka prema Ulici Ivana Grohovca i Žrtava fašizma 11.000,00

13 MO KRIMEJA

UKUPNO: 122.000,00


13.1. Sanacija pješačke staze i stubišta u prolazu između Ulice Braće Horvatića i

Ulice Krimeja 18.000,00

13.2. Hortikulturno uređenje površine oko prolaza između Ulice Braće Horvatića i Ulice Krimeja 10.000,00

13.3. Proširenje javne rasvjete u Kumičićevoj ulici kod kućnog broja 5C 7.000,00

13.4. Sanacija parkirališta istočno od zgrade kućni broj 3B u Kumičićevoj ulici 15.000,00

13.5. Hortikulturno uređenje površine oko zgrade kućni broj 11 u Kumičićevoj ulici 15.000,00

13.6. Uređenje postojeće pješačke staze i stubišta istočno od željezničke postaje Pećine u smjeru

Ulice Drage Gervaisa 45.000,00

13.7. Postava dvije klupe s naslonom u Ulici braće Horvatića između zgrada kućni broj 13 i kućni broj 15 7.000,00

13.8. Hortikulturno uređenje površine u Kvaternikovoj ulici kućni broj 6 5.000,00

14 MO LUKA

UKUPNO: 85.000,00


14.1. Sanacija nogostupa u Verdievoj ulici od kućnog broja 15 do kućnog broja 21 35.000,00

14.2. Sanacija nogostupa u Ulici Riva Boduli kod kućnog broja 7 24.000,00

14.3. Sanacija nogostupa u Ulici Ivana Zajca kod kućnog broja 7 15.000,00

14.4. Sanacija neodgovarajuće uređenih javno prometnih površina u dogovoru s mjesnim odborom 11.000,00

15 MO MLAKA

UKUPNO 185.000,00


15.1. Asfaltiranje nogostupa u Krešimirovoj ulici kod zgrade kućnog broja 54 i kućnog broja 56, te postavljanje

stupića u Krešimirovoj ulici 16.000,00

15.2. Postava rukohvata na sredinu stepenica od Krešimirove ulice prema Ulici Podpinjol na donjem dijelu 7.000,00

15.3. Proširenje pristupa zgradi kućni broj 31a u Ulici Podpinjol 16.000,00

15.4. Asfaltiranje dijela parkirališta s gornje strane zgrade kućni broj 31a u Ulici Podpinjol 34.000,00

15.5. Uređenje parkirališta između zgrada kućni broj 37 i kućni broj 39 u Ulici Podpinjol 13.000,00

15.6. Raščišćavanje površine istočno od parka Crvenog križa 70.000,00

15.7. Sanacija neodgovarajuće uređenih javno prometnih površina u dogovoru s mjenim odborom 29.000,00

16 MO OREHOVICA

UKUPNO: 176.000,00


16.1. Izrada glavnog projekta i ishodovanje građevinske dozvole za uređenje parkirališta kod ambulante 29.000,00

16.2. Izrada glavnog projekta i ishodovanje građevinske dozvole za uređenje nogostupa od Donje Orehovice

do tunela Banska vrata 23.000,00

16.3. Izrada idejnog projekta i ishodovanje lokacijske dozvole za uređenje

nogostupa od Ulice Petorice strijeljanih do kućnog broja 1 u Ulici Put pod Rebar 23.000,00

16.4. Sanacija potpornog zida stubišta kod kućnog broja 1 u Ulici Put pod Rebar 68.000,00

16.5. Izrada idejnog projekta i ishodovanje lokacijske dozvole za uređenje parkirališta na kraju Ulice

Dragutina Tomića 33.000,00

17 MO PAŠAC

UKUPNO: 91.000,00


17.1. Izrada idejnog projekta i ishodovanje lokacijske dozvole za uređenje nogostupa u Ulici Balda Fućka, od

Pašca prema mostu preko Rječine 23.000,00

17.2. Uređenje manjeg parka kod boćarskog kluba 9.000,00

17.3. Opremanje manjeg parka kod boćarskog kluba 7.000,00

17.4. Uređenje parka za djecu južno od prostorija mjesnog odbora 21.000,00

17.5. Opremanje parka za djecu južno od prostorija mjesnog odbora 14.000,00

17.6. Sanacija neodgovarajuće uređenih javno prometnih površina u dogovoru s mjesnim odborom 17.000,00

19 MO PEHLIN

UKUPNO: 621.000,00


19.1. Asfaltiranje prilaznih nerazvrstanih cesta, sanacija postojećih prilaznih

nerazvrstanih cesta (bijela cesta) na području mjesnog odbora i uređenje mjesta za kontejnere 304.000,00

19.2. Proširenje javne rasvjete u dogovoru s mjesnim odborom 90.000,00

19.3. Uređenje rekreacione zone u Ulici Androv breg 116.000,00

19.4. Uređenje površine u Ulici Mihovilići 15.000,00

19.5. Hortikulturno uređenje površina u dogovoru s mjesnim odborom 30.000,00

19.6. Uređenje završnog sloja kolnika u Ulici Blažićevo C 66.000,00

20 MO PODMURVICE

UKUPNO: 435.000,00


20.1. Uređenje parkirališta u Bribirskoj ulici kod kućnih brojeva 10, 8 i 3 i asfaltiranje prostora oko trafostanice 149.000,00

20.2. Sanacija potpornih zidova i pješačke staze u Dubrovačkoj ulici kod kućnog broja 4, sanacija asfalta u

Ulici Emilija Randića od kućnog broja 2 do kućnog broja 4 162.000,00

20.3. Uređenje pješačkog puta - spoj Dubrovačke ulice i Ulice Antuna Barca od Dubrovačke ulice kod

kućnog broja 4 do Ulice Antuna Barca 70.000,00

20.4. Uređenje nogostupa i potpornih zidova u Bihaćkoj ulici kod kućnog broja 3 24.000,00

20.5. Proširenje javne rasvjete pristupnog puta crkvi Svetog Josipa iz Ulice Franje Čandeka 26.000,00

20.6. Uređenje parka u Dubrovačkoj ulici kućni broj 4 4.000,00

21 MO PODVEŽICA

UKUPNO: 239.000,00


21.1. Sanacija neasfaltiranog prilaza u Ulici Jože Gabrovšeka kućni broj 9 85.000,00

21.2. Proširenje javne rasvjete od Radničke ulice kod kućnog broja 9 do Kvaternikove ulice kod kućnog broja 37 48.000,00

21.3. Proširenje javne rasvjete kod dječjeg parka u Ulici Martina Kontuša južno od kućnog broja 6 19.000,00

21.4. Proširenje javne rasvjete od Radničke ulice kod kućnog broja 7B do Ulice Vlade Grozdanića kod

kućnog broja 18 16.000,00

21.5. Sanacija parkirališta u Ulici Jože Gabrovšeka kod kućnih brojeva 8 i 8 a 38.000,00

21.6. Uređenje neasfaltiranih površina u Ulici Jože Grabovšeka kod kućnih brojeva 8 i 8a 33.000,00

23 MO SRDOČI

UKUPNO: 643.000,00


23.1. Izvedba kamenog zida na parkiralištu u Ulici Marije Grbac istočno od spomenika 120.000,00

23.2. Asfaltiranje parkirališta u Ulici Marije Grbac ispod spomenika 93.000,00

23.3. Ishođenje suglasnosti za priključno mjerno mjesto za struju uz igralište Osnovne škole »Srdoči« 92.000,00

23.4. Izrada projekta i postava ormarića za struju uz igralište Osnovne škole »Srdoči« 38.000,00

23.5. Uređenje i asfaltiranje južnog kraka Ulice Antuna Branka Šimića 175.000,00

23.6. Hortikulturno uređenje površine u Ulici Miroslava Krleže kod kućnog broja 15 5.000,00

23.7. Uređenje ceste u Ulici Markovići kod kućnih brojeva 27/1, 2, 3 i Ulici Tonžino kod kućnog broja 18 120.000,00

25 MO SVETI NIKOLA

UKUPNO: 691.000,00


25.1. Sanacija stubišta u Ulici Krnjevo od Zametske ulice kućni broj 2 do Ulice Krnjevo kućni broj 7 72.000,00

25.2. Uređenje i asfaltiranje prilaza zgradama kućni broj 15/1 i kućni broj 15/2 u Ulici Milutina Barača 76.000,00

25.3. Hortikulturno uređenje površine kod trafostanice u Ivekovićevoj ulici kućni broj 9 41.000,00

25.4. Sanacija suhozida u Ulici Ivana Matetića Ronjgova kućni broj 6 53.000,00

25.5. Proširenje javne rasvjete u Zametskoj ulici na pješačkoj stazi zapadno od kućnog broja 3 15.000,00

25.6. Proširenje javne rasvjete u Crnčićevoj ulici na stubama istočno od kućnog broja 1 14.000,00

25.7. Proširenje javne rasvjete u Zametskoj ulici na stubama između kućnih brojeva 2 i 4 4.000,00

25.8. Uređenje potpornog zida i uređenje pokosa u Liburnijskoj ulici od semafora do nadvožnjaka 185.000,00

25.9. Uređenje i nadogradnja pješačke staze zapadno od kućnog broja 1 u Zametskoj ulici, prema

Liburnijskoj ulici 59.000,00

25.10. Uređenja okoliša s južne i zapadne strane zgrada broj 17 do 21 u Zvonimirovoj ulici 53.000,00

25.11. Hortikulturno uređenje okoliša s južne i zapadne strane zgrada kućni broj 17 do 21 u Zvonimirovoj ulici 45.000,00

25.12. Uređenje i izgradnja pješačke staze od Ulice Ivana Lupisa kućni broj 15 južno prema

Uici Marijana Stepčića 12.000,00

25.13. Sanacija neodgovarajuće uređenih javno prometnih površina u dogovoru s mjesnim odborom 62.000,00

27 MO ŠKOLJIĆ

UKUPNO: 78.000,00


27.1. Sanacija suhozida i stubišta zapadno od crkve Svetog Vida prema ulici Pod kaštelom 30.000,00

27.2. Sanacija nogostupa u Ulici Žrtava fašizma od kućnog broja 2 do kućnog broja 4 18.000,00

27.3. Sanacija nogostupa na Titovom trgu 30.000,00

28 MO ŠKURINJE

UKUPNO: 511.000,00


28.1. Uređenje površine na početku Ulice Milana Rustanbega 150.000,00

28.2. Postava klupa i stola na početku Ulice Milana Rustanbega 15.000,00

28.3. Produženje i povišenje postojećeg potpornog zida u Ulici Škurinjskih žrtava od kućnog broja 1 do

kućnog broja 5, neparni brojevi 109.000,00

28.4. Sanacija kolnika i nogostupa na području mjesnog odbora 99.000,00

28.5. Izrada projekta za uređenje šetnice s klupama u Ulici Škurinjskih žrtava od kućnog broja 2 do

kućnog broja 20 50.000,00

28.6. Uklanjanje zidova nekadašnjih odlagališta kanti za otpad u Ulici Milana Rustanbega i Ulici Save Vukelića 30.000,00

28.7. Uređenje dijela prilaznog puta Tibljaška cesta kućni brojevi 9, 11, 13 i 15 38.000,00

28.8. Sanacija neodgovarajuće uređenih javno prometnih površina u dogovoru s mjesnim odborom 20.000,00

29 MO ŠKURINJSKA DRAGA

UKUPNO: 406.000,00


29.1. Sanacija stubišta u Jelićevoj ulici kod kućnog broja 13 16.000,00

29.2. Sanacija nogostupa u Ulici Rastočine od kućnog broja 1 do kućnog broja 9 35.000,00

29.3. Tehnička priprema za uređenje dječjeg igrališta u Ulici Rastočine kućni broj 3 55.000,00

29.4. Uređenje površine u Prvomajskoj ulici kod kućnog broja 58 19.000,00

29.5. Postava klupa u Prvomajskoj ulici kod kućnog broja 58 6.000,00

29.6. Dodatno opremanje dječjih igrališta na području mjesnog odbora 85.000,00

29.7. Uređenje površine u Jelićevoj ulici kod kućnog broja 5 26.000,00

29.8. Postava klupe u Jelićevoj ulici kod kućnog broja 5 3.000,00

29.9. Uređenje parkirnih površina na podučju mjesnog odbora 161.000,00

30 MO TRSAT

UKUPNO: 133.000,00


30.1. Proširenje javne rasvjete u Ulici Božene Vilhar Žirovnik 24.000,00

30.2. Sanacija neasfaltiranog dijela Ulice Božene Vilhar-Žirovnik 33.000,00

Uređenje prostora između drvoreda i pripadajućeg dijela nogostupa u Ulici

30.3. Slavka Krautzeka kod kućnih brojeva 23 i 25, te od kućnog broja 51 do ulaza u 50.000,00

bivšu vojarnu na Trsatu

30.4. Nastavak uređenja prostora drvoreda i pripadajućeg dijela nogostupa u Ulici Slavka Krautzeka 26.000,00

31 MO TURNIĆ

UKUPNO: 353.000,00


31..1 Sanacija odvodnje oborinskih voda na sjevernoj strani zgrade kućni broj 3 u Ulici Antuna Barca 87.000,00

31.2. Proširenje javne rasvjete u Trogirskoj ulici 24.000,00

31.3. Uređenje okoliša sa zapadne strane zgrade kućni broj 3 u Ulici Antuna Barca 37.000,00

31.4. Proširenje javne rasvjete uz stubište u Ulici Franje Čandeka od kućnog broja 36B do kućnog broja 38 50.000,00

31.5. Sanacija stubišta u Ulici Franje Čandeka od kućnog broja 29 prema pošti 130.000,00

31.6. Nadogradnja podzida u okolišu zgrade kućni broj 5 u Ulici Giuseppe Carabino 8.000,00

31.7. Nastavak raščišćavanja površine u Trogirskoj ulici 4.000,00

31.8. Sanacija neodgovarajuće uređenih javno prometnih površina u dogovoru s mjesnim odborom 13.000,00

32 MO VOJAK

UKUPNO: 114.000,00


32.1. Proširenje javne rasvjete na prolazu između Radićeve ulice kod kućnog broja

13 i Ulice Mirka Piškulića kod kućnog broja 5 25.000,00

32.2. Sanacija ograde i stubišta koje vodi od zgrada kućni broj 13 do 17 u Ulici Drage

Šćitara do nebodera u Ulici Nike Katunara kućni broj 12 14.000,00

32.3 Hortikulturno uređenje površine u Ulici Drage Šćitara kućni broj 11 i kućni brojevi 13 do 17 24.000,00

32.4. Sanacija odvodnje oborinskih voda u Ulici prilaz Vladimira Gortana 33.000,00

32.5. Hortikulturno uređenje parka u Ulici prilaz Vladimira Gortana 10.000,00

32.6. Uređenje dijela nogostupa kod ulaza u bivšu vojarnu 8.000,00

33 MO ZAMET

UKUPNO: 1.229.000,00


33.1. Postava klupa u Ulici Bože Starca Jurićeva kućni broj 13 i Primorskoj ulici kućni broj 8 6.000,00

Tehnička priprema za preregulaciju prometa: iz Ulice Petra Jurčića prema

33.2. parkiralištu zgrade kućni broj 7 u Ulici Bože Vidasa, te ispitivanje mogućnosti 15.000,00

proširenja parkirališta za stanare zgrade u Ulici Bože Vidasa kućni broj 7

33.3. Obnova asfalta i odvodnje u dijelu Ulice Škarpa 166.000,00

33.4 Obnova asfalta Ulice Ravnik 192.000,00

33.5. Uređenje neuređene zelene površine u Ulici Braće Monjac između kućnih brojeva 2 i 4 25.000,00

33.6. Postava dva stola za stolni tenis i klupa u Ulici braće Bačić između kućnih brojeva 10 i 14 16.000,00

33.7. Uređenje okoliša, te sanacija oborinskih voda u Ulici braće Bačić ispred kućnih brojeva 14 do 20 20.000,00

33.8. Postava klupa u Ulici Braće Bačić na parkiralište ispred kućnog broja 38, te kod kućnog broja 41 6.000,00

33.9. Uređenje potpornog zida radi zaštite od oborinskih voda u Ulici braće Bačić kod kućnog broja 16 i

kućnog broja 18 40.000,00

33.10. Uređenje okoliša u Ulici braće Bačić od kućnog broja 2 do kućnog broja 10 20.000,00

33.11. Uređenje zelene površine u Ulici Petra Jurčića kućni broj 4 i kućni broj 6 5.000,00

33.12. Uređenje i proširenje postojećeg parkirališta prema zapadu u Ulici Mirka Jengića kućni brojevi 5 do 7 83.000,00

33.13. Proširenje javne rasvjete na parkiralištu u Ulici Petra Jurčića između kućnih brojeva 5 i 7 45.000,00

33.14. Tehnička priprema za uređenje spoja Ulice Pilepići i Ulice Bože Starca Jurićeva

(idejni projekt i ishođenje lokacijske dozvole) 30.000,00

33.15. Sanacija i uređenje spoja ulica - odvojak Uice Milice Jadranić i Ulice Franje Pilepića Pavina 139.000,00

33.16. Sanacija asfalta od Ulice Slavka Tomašića, Ludvetov breg kućni brojevi 1, 16, 18 i 34 do Ulice braće

Mohorić 240.000,00

33.17. Uređenje i asfaltiranje odvojka Kapelske ulice iz Ulice Vladivoja i Milivoja Lenca kod kućnog broja 89 96.000,00

33.18. Uređenje kolnika na spoju Ulice Kudej i Ulice Ivana Grpca Strinina 27.000,00

33.19. Uređenje kolnog prilaza za interventna vozila u Ulici Mirka Jengića kod kućnog broja 3 58.000,00.«

Članak 2.

Ove Izmjene i dopune Plana stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 021-05/08-01/140

Ur. broj: 2170-01-10-08-2

Rijeka, 28. listopada 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=579&mjesto=51000&odluka=144
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr