SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 41. Utorak, 28. listopada 2008.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

140.

Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90 i 27/93), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 106/03 i 129/05) i članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/01, 4/02, 13/ 02, 3/05, 9/06, 17/06 - pročišćeni tekst, 8/07 i 44/07) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 28. listopada 2008. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke
za 2008. godinu

Članak 1.

Plan raspodjele sredstava za programe javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2008. godinu iz članka 4. stavka 2. i 3. Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2008. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 50/07 u daljnjem tekstu: Program) mijenja se i glasi kako je navedeno u privitku (Privitak 1) koji čini sastavni dio ovih izmjena i dopuna Programa.

Članak 2.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/08-01/137

Ur. broj: 2170-01-10-08-2

Rijeka, 28. listopada 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=579&mjesto=51000&odluka=140
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr