SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 41. Utorak, 28. listopada 2008.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

139.

Na temelju članka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/ 01, 4/02, 13/02, 3/05, 9/06, 17/06 - pročišćeni tekst, 8/07 i 44/07), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 28. listopada 2008. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna
Grada Rijeke za 2008. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju proračuna Grada Rijeke za 2008. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 50/07), u članku 30. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»Grad se, u 2008. godini, može zadužiti do iznosa od 60.000.000,00 kuna, utvrđenog u Računu financiranja Proračuna, izdavanjem treće tranše municipalnih obveznica u iznosu od 8.191.504 EUR, za realizaciju višegodišnjeg kapitalnog projekta Kompleksa dvoranskog plivališta na Kantridi te uzimanjem zajma u iznosu od 70.045.000,00 kuna kod Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, za realizaciju otkupa stanova na lokaciji Rujevica - I. faza, izgrađenih prema Programu društveno poticane stanogradnje.

Tekuće otplate glavnice duga Grada, iskazane u Računu financiranja Proračuna u iznosu od 23.866.000,00 kuna te pripadajuće kamate u iznosu od 13.578.000,00 kuna, iskazane u Razdjelu 08 Odjel gradske uprave za financije i Razdjelu 02 Odjel gradske uprave za komunalni sustav, imaju u izvršavanju Proračuna prednost pred svim ostalim izdacima.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/08-01/147

Ur. broj: 2170-01-10-08-2

Rijeka, 28. listopada 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=579&mjesto=51000&odluka=139
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr