SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 41. Utorak, 28. listopada 2008.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

137.

Na temelju članka 119. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08), članka 41. Statuta Osnovne škole »Eugen Kumičić«, članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/01, 4/02, 13/ 02, 3/05, 9/06, 17/06 - pročišćeni tekst, 8/07 i 44/07) i članka 84. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/ 01, 47/06, 44/07 i 14/08 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 28. listopada 2008. godine donijelo je

ODLUKU
o razrješenju članice i imenovanju člana Školskog odbora
Osnovne škole »Eugen Kumičić«

I.

Razrješuje se članica Školskog odbora Osnovne škole »Eugen Kumičić« Eleonora DUJMOVIĆ.

II.

Za člana Školskog odbora Osnovne škole »Eugen Kumičić« imenuje se Mersad EMIĆ, na vrijeme do isteka mandata članova Školskog odbora.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-05/08-01/151

Ur. broj: 2170-01-10-08-2

Rijeka, 28. listopada 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=579&mjesto=51000&odluka=137
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr