SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 41. Utorak, 28. listopada 2008.
GRAD ČABAR
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

9.

Na temelju članka 73. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00 i 59/01), članka 128. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 26. Statuta Grada Čabra (»Službene novine PGŽ« broj 24/01, 6/02 i 22/05), Gradsko vijeće Grada Čabra, na sjednici održanoj 17. listopada 2008. godine donosi

I. IZMJENU PRORAČUNA GRADA ČABRA
ZA 2008. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračuna Grada Čabra za 2008. godinu (u daljnjem tekstu Proračun) sastoji se od:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Klasa: 400-08/07-01/10

Ur. broj: 2108/01-07-2

Čabar, 17. listopada 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik
Zoranin Kuzele, v.r.

 

I. izmjena Proračuna Grada Čabra za 2008  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=579&mjesto=51306&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr