SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 38. Petak, 17. listopada 2008.
OPĆINA SKRAD
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

22.

Na temelju članka 21. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04) i članka 28.h Statuta Općine Skrad (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/ 01, 3/06 i 16/06), Općinsko poglavarstvo Općine Skrad, na sjednici održanoj 29. rujna 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o usvajanju cjenika za uslugu - opskrba pitkom vodom i naknada za regionalni vodovod

I.

Ovom Odlukom usvaja se cjenik za uslugu - opskrba pitkom vodom i naknada za regionalni vodovod poduzeća »Komunalac« d.o.o. Delnice broj 813/08 od 18. rujna 2008. godine i to:

- naziv usluge: opskrba pitkom vodom i naknada za regionalni vodovod

- jedinica mjere: m3

- struktura cijene


domaćinstva poduzeća


- osnovna cijena 5,66 9,23

- koncesijska naknada 0,08 0,08

- UKUPNO 5,74 9,31

- PDV 22% 1,26 2,04

- UKUPNO S PDV 7,00 11,35

- naknada za korištenje voda 0,80 0,80

- naknada za zaštitu voda 0,90 0,90

- naknada za regionalni vodovod 1,20 1,20


SVEUKUPNO 9,90 14,25


II.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. listopada 2008. godine.

Klasa: 363-01/08-01/23

Ur. broj: 2112/04-08-01-02

Skrad, 30. rujna 2008.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE SKRAD

Predsjednik
Dubravko Grbac, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=576&mjesto=51311&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr