SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 38. Petak, 17. listopada 2008.
OPĆINA LOVRAN
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

34.

Na temelju članka 7., stavak 1., alineja 1., i članka 8. stavak 2., Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 33/01, 10/02, 155/02, 45/03, 43/04, 40/05, 44/05 - pročišćeni tekst, 44/06 i 109/07) i članka 27. Statuta Općine Lovran (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 26/01, 14/02, 8/05, 4/06 - pročišćeni tekst i 22/06), Općinsko vijeće Općine Lovran, na 37. sjednici održanoj dana 25. rujna 2008 godine, donijelo je

ODLUKU
o prestanku mandata članu Općinskog vijeća
Općine Lovran i početku obnašanja dužnosti
člana Općinskog vijeća

Članak 1.

Utvrđuje se da je dana 29. kolovoza 2008. godine, zbog podnošenja ostavke prestao mandat članu Općinskog vijeća Općine Lovran, gospodmu BOJANU SIMONIČ.

Članak 2.

Dužnost člana Općinskog vijeća Općine Lovran s danom 29. kolovoza 2008. godine počinje obnašati ALAN SANKOVIĆ, iz Lovrana, Dr. Nilo Cara 13.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Općina Lovran

Klasa: 011-01/08-01/18

Ur. broj: 2156/02-01-08-1

Lovran, 25. rujna 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik
Općinskog vijeća
Serđo Basan, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=576&mjesto=51415&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr