SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 38. Petak, 17. listopada 2008.
OPĆINA LOVRAN
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

33.

Na temelju članka 10., stavak 4., Zakona o trgovini (»Narodne novine« RH broj 87/08 i 96/08) i članka 27. Statuta Općine Lovran (»Službene novine PGŽ« broj 26/01, 14/02, 8/05, 4/06-pročišćeni tekst i 22/06 ) Općinsko vijeće Općine Lovran donijelo je, na svojoj 37. sjednici održanoj dana 25. rujna 2008.

ODLUKU
o javno prometnim površinama za prodaju robe
u trgovini na malo izvan prodavaonica

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se javne površine u Općini Lovran na kojima se može odvijati prodaja robe u trgovinama na malo izvan prodavaonica i to na štandovima i klupama izvan tržnice na malo, putem kioska i automata te prigodna prodaja (sajmovi, manifestacije i slično).

Članak 2.

Prodajna mjesta na kojima se može prodavati roba koja se, po svojim svojstvima, može prodavati izvan prodavaonica, sukladno članku 1. ove Odluke, su, kako slijedi:

Naselje Lovran

1. Trg Slobode

2. Ulica Brajdice od križanja s ulicom 9. rujna do Ulice žrtava fašizma

3. Parkiralište kod Stolara

4. Ulica 9. rujna od križanja s ulicom Brajdice do Doma zdravlja

5. Pristanište Lovran

6. Obalna šetnica

7. Kupalište Kvarner

8. Kupalište Peharovo

9. Parkiralište u Ulici žrtava fašizma kod trgovačkog centra

10. Autobusna stanica u ulici Šet. m. Tita, ispod tržnice

11. Ulica žrtava fašizma, na proširenju preko puta tržnice

12. Ispred ulaza u groblje

13. Ispred objekta Šet. m. Tita br. 53.

14. Stari grad kod kućnog br. 26.

Naselje Medveja

1. Plaža Medveja

2. Kamp Medveja i ispred kampa Medveja

3. Plaža Cesara

4. Pristanište Medveja kod vile Susmel

Naselje Liganj

1. Uz Društveni dom Liganj

Naselje Lovranska Draga

1. Na mostiću

2. Dolci

Članak 3.

Uvjeti, način i postupak za korištenje javnih površina određenih ovom Odlukom propisani su Odlukom o davanju na privremeno korištenje javnih površina (SN PGŽ 19/94, 18/96 i 1/03).

Članak 4.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage Plan rasporeda prodajnih mjesta za obavljanje trgovine izvan prodavaonica na području Općine Lovran (»Službene novine PGŽ« broj 20/03).

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u službenom glasilu Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/08-01/16

Ur. broj: 2156/02-01-08-4

Lovran, 25. rujna 2008.

Predsjednik
Općinskog vijeća Općine Lovran
Serđo Basan, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=576&mjesto=51415&odluka=33
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr