SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 38. Petak, 17. listopada 2008.
OPĆINA DOBRINJ
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

26.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04 i 178/04), članka 9. Zakona o proračunu, članka 22., 33. i 85. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine PGŽ« broj 03/06) i članka 27., 29. i 30. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine PGŽ« broj 17/06) Općinsko Vijeće Općine Dobrinj, na 21. sjednici održanoj dana 9. listopada 2008. godine donijelo je

DRUGE IZMJENE
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2008. godini

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008 godinu (»Službene novine PGŽ« broj 52/07) i I. izmjenama (»Službene novine PGŽ« broj 17/08) članak 1 mijenja se i glasi:

»Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dobrinj za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2008. godine za

. javne površine

. nerazvrstane ceste

. javnu rasvjetu

. groblje

. opskrbu pitkom vodom

Ovim Programom određuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata iz stavka 1. ovog članka. Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa čine:

1. Prihodi od komunalnog doprinosa 7.000.000,00 kn

2.Naknada za priključak na komunalnu
infrastrukturu 2.500.000,00 kn

3. Sufinanciranje grobnica 100.000,00 kn

4. Naknada za koncesiju 165.000,00 kn

5.Namjensko povećanje cijene vode
»Ponikve« 115.000,00 kn

6. Ostali prihodi iz proračuna 10.895.000,00 kn


UKUPNO 20.775.000,00 kn

Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za javne površine, nerazvrstane ceste, groblja, javnu rasvjetu i opskrbu pitkom vodom i nabavka opreme obuhvaća:

1. Javne površine

- geodetsko-katastarske usluge 220.000,00

- usluge nadzora 250.000,00

- projekti 200.000,00

- arhitektonski projekti 200.000,00

-podizanje i održavanje zelene površine
Klimno 380.000,00

- kapitalna pomoć TD »Komun« 700.000,00

- prostorni plan 200.000,00

- urbanistički planovi 500.000,00

- uređenje javne površine Soline 300.000,00

- javna površina Kalić Tribulje 80.000,00

- sanacija mosta 50.000,00

- sanacija mjesne cisterne Sužan 80.000,00

- uređenje place Dobrinj 530.000,00

- javna površina Sv.Vid - Gostinjac 85.000,00

- trgovina Gabonjin 250.000,00

- uređenje zgrade Rasopasno 165.000,00

- ograda Rasopasno 85.000,00

- popravak obale Šilo - Pećine 300.000,00

- potporni zid Šilo - Žvankova 250.000,00

- uređenje obale Klimno 200.000,00

- ugradnja rubnjaka Klimno 70.000,00

- zbrinjavanje oborinskih voda Klimno 85.000,00

- popločavanje obale Klimno 370.000,00

- plato Klimno 250.000,00

- vađenje mulja Klimno 200.000,00

- obalni zid Soline 50.000,00

- obala Meline 250.000,00

- prilazi za invalidne osobe Šilo 70.000,00


UKUPNO 6.370.000,00

2. Nerazvrstane ceste

-popravak asfalta na nerazvrstanim
cestama 85.000,00

- jalovina za popravak puteva 85.000,00

- prometna signalizacija 85.000,00

- premještanje kamenog suhozida 85.000,00

- materijal za ceste 85.000,00

- asfaltiranje cesta - ŽUC 600.000,00

- otkup zemljišta 100.000,00

- protupožarni put Dobrinj-Meline 240.000,00

- asfaltiranje i uređenje Soline 400.000,00

- uređenje parkirališta Dobrinj 240.000,00

- parkiralište pošte Šilo 240.000,00

- uređenje prilazne ceste Jesenovica Šilo 220.000,00

- pristupni put Šilo-Brekalo 150.000,00

- asfaltiranje Gabonjin 220.000,00

- asfalt Polje 850.000,00

- asfaltiranje Klimno 400.000,00

- potporni zidovi 85.000,00

- uređenje puta Gabonjin-Brgud250.000,00

- asfaltiranje Kras 240.000,00

- asfaltiranje Čižići 250.000,00

- uređenje prilazne ceste Slograd 250.000,00

- uređenje prilazne ceste Finkograd 250.000,00

- cesta Zviranj 150.000,00

- mikroasfalt 500.000,00

- asfalt Gostinjac 150.000,00

- asfalt Rasopasno 220.000,00

- asfalt Sužan 50.000,00

- pristupni put objekti Rustika Čižići 250.000,00

- javna površina Lokvišće Šilo 400.000,00

- proširenje i popravak ceste Tribulje 85.000,00

- popravak asfalta Tribulje 85.000,00

- zid Klanice 85.000,00

- asfalt Klanice 120.000,00

- asfaltiranje prilaznog puta Dobrinj 85.000,00

- izgradnja zida Soline 60.000,00

- popravak cesta 250.000,00


UKUPNO 7.900.000,00

3. Groblje

- mrtvačnica Rasopasno 250.000,00

- potporni zid i uređenje groblja Polje 240.000,00

- izgradnja grobnica u Polju 440.000,00

- okoliš groblja Kras 100.000,00

-asfaltiranje prilaznog puta groblje
Gabonjin 85.000,00

- uređenje prilaza groblje Sužan 80.000,00

- ostala groblja 85.000,00


UKUPNO 1.280.000,00

4. Javna rasvjeta

- rasvjetna tijela 265.000,00

- izgradnja javne rasvjete 85.000,00

- javna rasvjeta Soline 25.000,00

- izgradnja javne rasvjete Čižići 25.000,00


UKUPNO 400.000,00

5. Opskrba pitkom vodom

-izgradnja vodovoda - kapitalni transfer
»Ponikve« 3.500.000,00

- koncepcija vodoopskrbe 310.000,00

- » kroz namjen. pov. cijene vode 115.000,00

- razvoj djelatnosti gospodarenja otpadom 80.000,00

-kapitalna pomoć »Ponikve« za
kanalizaciju 300.000,00

- otplata kredita za vodovod 440.000,00

- kamata za primljene zajmove 80.000,00


UKUPNO 4.825.000,00


SVEUKUPNO 20.775.000,00«


Klasa: 400-08/08-161/01

Ur. broj: 2142-04-08-05-12

Dobrinj, 9. listopada 2008.

VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik vijeća
Zoran Kirinčić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=576&mjesto=51514&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr