SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 38. Petak, 17. listopada 2008.
OPĆINA DOBRINJ
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

25.

Na temelju članka 15. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), članka 22., 33. i 85. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 3/06) i članka 27. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 17/06) Vijeće Općine Dobrinj, na 21. sjednici održanoj dana 09. listopada 2008. godine, donijelo je

II. IZMJENE GODIŠNJEG PROGRAMA
zdravstva, sporta i rekreacije na području
Općine Dobrinj za 2008. godinu

Članak 1.

U Programu zdravstva, sporta i rekreacije na području Općine Dobrinj za 2008. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 52/07) i I. izmjene (»Službene novine PGŽ« broj 17/ 08) članak 2. mijenja se i glasi:

»Sredstva za provođenje aktivnosti iz prethodnog članka osiguravaju se u proračunu Općine Dobrinj za 2008. godine i utrošiti će se kako slijedi:

Podizanje zdravstvenog standarda:

sufinanciranje hitne medicinske pomoći 40.000,00

ambulanta Šilo - dodatni tim 30.000,00

sufinanciranje pregleda kod doktora Ivaniš-a 20.000,00

donacija KBC Rijeka - Dječja bol. Kantrida 56.000,00


UKUPNO 146.000,00

Sportske manifestacije:

nogometni turnir 10.000,00

Pomoć sportskim društvima:

sufinanciranje rada SRD »Čikavica« Šilo 50.000,00

sufinanciranje rada SRD » Vela sten« Čižići 15.000,00

gorska služba spašavanja 8.000,00

sufinanciranje NK »Krk« 40.000,00

Košarkaški klub Krk 5.000,00

Streljački klub Dub Malinska 5.000,00

sportaš otoka Krka 10.000,00

NK »Ošk« Omišalj 5.000,00

Kapitalni projekt - izgradnja igrališta:

sportski i rekreacijski tereni 300.000,00

oprema dječjih igrališta 85.000,00

uređenje okoliša igrališta Šilo 240.000,00

otkup zemljišta za igralište 600.000,00


UKUPNO 1.373.000,00.«

Članak 2.

Ove Izmjene programa primjenjuju se od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/08-161/01

Ur. broj: 2142-04-08-05-14

Dobrinj, 13. listopada 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Općinskog vijeća
Zoran Kirinčić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=576&mjesto=51514&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr