SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 38. Petak, 17. listopada 2008.
OPĆINA DOBRINJ
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

23.

Na temelju članka 15. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), članka 22., 33. i 85. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 3/06) i članka 27. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije broj 17/06) Vijeće Općine Dobrinj, na 21. sjednici održanoj dana 09. listopada 2008. godine, donijelo je

I. IZMJENE
Godišnjeg programa javnih potreba iz socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja na području Općine Dobrinj
u 2008. godini

Članak 1.

U Programu javnih potreba iz socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja (»Službene novine« broj 52/07), članak 3. mijenja se i glasi:

»Općina Dobrinj socijalnu skrb pruža u skladu s Odlukom o socijalnoj skrbi i temeljem akata Općinskog vijeća donešenih slijedom razrađenih prijedloga Odbora za kulturu, socijalnu skrb i društvene djelatnosti u sljedećim iznosima:

- pomoć obiteljima i kućanstvima 223.000,00

- dar novorođenoj djeci 40.000,00

-pomoć udrugama invalida, boraca,
Crvenog križa i ostalih 155.000,00


UKUPNO 418.000,00«

Članak 2.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Temeljem potreba i interesa stanovništva Općine Dobrinj dječji vrtić u Polju provodi ogranizirani predškolski odgoj i to ostvarivanjem primarnog programa od 9 sati, na način i kakvoćom koji su propisani normativima djelatnosti (prehrana, zdravstvena zaštita i dr.)

Za provođenje aktivnosti iz prethodnog stavka osiguravaju se sredstva u iznosu od 850.000,00 u proračunu za 2008. godinu, kako slijedi:

-plaće i naknade djelatnika dječjeg vrtića,
sufinanciranje boravka djece (uz sudjelovnje
roditelja), ostali materijalni rashodi 800.000,00

- sufinanciranje jaslica 50.000,00«

Članak 3.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»U skladu s potrebama u osnovnom obrazovanju na području Općine Dobrinj, a glede učenja stranih jezika i ustroja izbornih programa, poticanja, stipendiranja i davanje potpore uspješnim i nadarenim učenicima, te uspostavljanja uvjeta za zadovoljenje svih potreba iz oblasti osnovnog obrazovanja, Općina Dobrinj će provoditi aktivnosti i poduzimati mjere za što se u proračunu osiguravaju sredstva kako slijedi:

- financiranje izbornih programa 85.000,00

- izvanškolske aktivnosti 100.000,00

- šah škola 12.000,00

- O.Š. Fran Krsto Frankopan 80.000,00

-pomoć Srednjoj školi Hrvatski kralj
Zvonimir 5.000,00

- stipendije 220.000,00

- sufinanciranje prijevoza učenika 160.000,00

te kapitalni projekti:

- radovi na školi 220.000,00


UKUPNO 882.000,00«

Članak 4.

Ove Izmjene programa stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 400-08/08-161/01

Ur. broj: 2142-04-08-05-15

Dobrinj, 9. listopada 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Općinskog vijeća
Zoran Kirinčić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=576&mjesto=51514&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr