SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 38. Petak, 17. listopada 2008.
GRAD RAB
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

47.

Temeljem članka 441. Zakona o trgovačkim društvima (»Narodne novine« broj 111/93, 34/99, 121/99 - vjerodostojno tumačenje, 52/00 - Odluka USRH, 118/03 i 107/07) i članka 18. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću »Dundovo« d.o.o., Skupština »Dundova« d.o.o., na sjednici održanoj dana 6. listopada 2008. godine, donijela je

ODLUKU
o opozivu direktora »DUNDOVO« d.o.o. Rab

Članak 1.

Opoziva se dužnosti direktora »DUNDOVA« d.o.o. ZORAN DUMENČIĆ iz Raba, Palit 99, osobna iskaznica broj 14340548 izdana u Rabu, imenovan na sjednici Gradskog vijeća Grada Raba održanoj dana 14. studenoga 2005. godine.

Članak 2.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 011-03/08-01/2-01

Ur. broj: 2169-01-2-08-51

Rab, 6. listopada 2008.

Predsjednik Skupštine
Željko Peran, ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=576&mjesto=51280&odluka=47
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr