SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 38. Petak, 17. listopada 2008.
GRAD RAB
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

46.

Temeljem članka 441. Zakona o trgovačkim društvima (»Narodne novine« broj 111/93, 34/99, 121/99 - vjerodostojno tumačenje, 52/00 - Odluka USRH, 118/03 i 107/07) i članka 18. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću »Dundovo« d.o.o., Skupština »Dundova« d.o.o., na sjednici održanoj dana 6. listopada 2008. godine, donijela je

ODLUKU
o imenovanju direktora »DUNDOVO« d.o.o. Rab

Članak 1.

MIRKO UMILJENOVIĆ iz Raba, Banjol 24, osobna iskaznica broj 100518236 izdana u Rabu, imenuje se za direktora »DUNDOVO« d.o.o. Rab.

Članak 2.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 011-03/08-01/2-01

Ur. broj: 2169-01-2-08-52

Rab, 6. listopada 2008.

Predsjednik Skupštine
Željko Peran, ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=576&mjesto=51280&odluka=46
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr