SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 37. Petak, 10. listopada 2008.
OPĆINA RAVNA GORA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

32.

Na temelju članka 58. stavak 1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 138/06) i članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/01, 12/06 i 16/06 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 6. listopada 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti

Članak 1.

U Odluci o ugostiteljskoj djelatnosti (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/07) u članku 2. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»4. ugostiteljski objekti iz skupine »Restorani« i »Barovi« koji se nalaze izvan naseljenih područja naselja od 0,00 do 24,00 sata.«

Članak 2.

Članak 3. briše se.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 335-02/08-01/1

Ur. broj: 2112/07-01-08-10

Ravna Gora, 6. listopada 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=575&mjesto=51314&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr